Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2397 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 476 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này