Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lương Thị Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trường Thành
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6179 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14752 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này