Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Trung
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Phạm Thị Tâm, Lưu Thị Toàn
Đã đưa lên 262 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1392 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 348316 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này