Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Văn Sáng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sangyenthai
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Thái
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 224 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3413 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này