Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Ngọc Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Hội
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Trần Chí Công, Phan Văn Hùng
Đã đưa lên 80 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 143 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30162 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này