Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hangnguyen152004
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đạ Tông
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Gia Min, Hoàng Công Vượng
Đã đưa lên 156 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1021 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 36 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18329 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này