Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phụ Dực
Quận/huyện Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Phạm Anh Đạt, Nguyễn Vinh
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2723 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 30 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31081 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này