Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Phấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đoàn Thượng
Quận/huyện Huyện Gia Lộc
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu binh thường
Xác thực bởi Lê Văn Lục, Vũ Lan Dung
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5147 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13199 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này