Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ĐỖ THỊ THANH TÂM
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Canh Vinh
Quận/huyện Huyện Vân Canh
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu Đôi khi bạn không cần phải có mục tiêu trong cuộc sống, đại loại là những mục tiêu to lớn, bạn chỉ cần biết điều mà bạn phải làm kế tiếp là gì mà thôi.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 460 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này