Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Nguyễn Huu Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu 5 năm CSTĐ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1978 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18745 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này