Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Châu Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoàng Quốc Việt
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1948 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17812 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này