Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan thùy Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Dương Huy
Quận/huyện Thành phố Cẩm Phả
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 253 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18446 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này