Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Báu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường B
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu No
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 122 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10269 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này