Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên đặng thị kim phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Y Hải Phòng
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 214 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13938 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này