THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5812159
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5769031
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451738
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3196013
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141284
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695267
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628338
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499156