THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5797731
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5688509
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443547
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192067
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140447
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2690743
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626817
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492169