THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5782764
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5466824
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3394341
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3186355
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138271
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2685249
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624815
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2468505