Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > (5 thư mục)


Hóa học 8 (8125 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-11 12:45:05

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-11-10 08:21:18

Word-logo-small

Hóa học Lop 8 bản trang 42

Ngày gửi: 2018-11-09 23:30:12

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-07 18:29:37


Hóa học 9 (16040 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra online khóa 4

Ngày gửi: 2018-11-12 20:51:06

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-11-12 06:44:08

Word-logo-small

Vòng 3 Amsterdam 2-11-2018

Ngày gửi: 2018-11-11 09:42:45

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-11-10 16:04:15


Word-logo-small

de thi chọn HSG cap truuong

Ngày gửi: 2018-11-05 08:35:02

Word-logo-small

hoa hoc 9 chuyên đề HSG 9

Ngày gửi: 2018-11-02 21:43:16

Word-logo-small

hoa hoc 11 nang cao bồi dưỡn...

Ngày gửi: 2018-10-26 23:45:40

Word-logo-small

đề 10 tháng 9+10

Ngày gửi: 2018-10-20 15:44:13


Sưu tầm (426 bài)
Pdf-small

phản ứng oxi hóa khử

Ngày gửi: 2017-08-29 20:33:28

Thumbnail

AhiAhi

Ngày gửi: 2016-12-30 22:24:04

Thumbnail

AhiAhi

Ngày gửi: 2016-12-30 22:19:16

Word-logo-small

385 câu hỏi hóa học và ứng dụng

Ngày gửi: 2016-10-31 05:05:26


Word-logo-small

Hóa học 11 nâng cao. Kiểm tra...

Ngày gửi: 2018-03-12 23:25:28

Word-logo-small

on tap 10

Ngày gửi: 2017-01-14 16:39:14

Pdf-small

BoiduongHSG

Ngày gửi: 2016-01-22 08:14:05

Pdf-small

Tuổi thọ của các nhà hóa học

Ngày gửi: 2015-08-25 21:08:14