Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > (5 thư mục)


Hóa học 8 (8260 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-20 23:02:31

Word-logo-small

Đề thi HSNK Hóa học 8 H.Phu N...

Ngày gửi: 2019-04-20 09:22:43

Word-logo-small

Kiểm tra học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-19 15:04:36

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-04-18 20:22:24


Hóa học 9 (16259 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THAM KHẢO HÓA 9 HKII NĂM 2...

Ngày gửi: 2019-04-20 13:27:10

Word-logo-small

Đề thi HSG Hóa học 9 H. Phù N...

Ngày gửi: 2019-04-20 09:24:01

Word-logo-small

ĐỀ THAM KHẢO MÔN HÓA 8 HKII N...

Ngày gửi: 2019-04-19 16:38:41

Word-logo-small

Đề thi vào Chuyên Hóa đại học...

Ngày gửi: 2019-04-16 22:53:47


Pdf-small

SÁCH ÔN VÀO 10-CHUYÊN HÓA-Ngu...

Ngày gửi: 2019-04-07 20:40:29

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-04-07 15:24:03

Word-logo-small

Đề thi HSG Huyện Hậu Lộc ...

Ngày gửi: 2019-03-30 15:54:31

Word-logo-small

Đề thi hsg Toán 7

Ngày gửi: 2019-03-30 08:36:20


Sưu tầm (427 bài)
Word-logo-small

Đề Hóa của Huyền - 118 bài Hó...

Ngày gửi: 2019-03-05 15:00:10

Pdf-small

phản ứng oxi hóa khử

Ngày gửi: 2017-08-29 20:33:28

Thumbnail

AhiAhi

Ngày gửi: 2016-12-30 22:24:04

Thumbnail

AhiAhi

Ngày gửi: 2016-12-30 22:19:16


Pdf-small

10.Nguyên lý thứ năm-nghệ thu...

Ngày gửi: 2019-03-20 22:52:11

Pdf-small

9.Phương pháp học tập siêu tốc

Ngày gửi: 2019-03-20 22:51:42

Word-logo-small

Hóa học 11 nâng cao. Kiểm tra...

Ngày gửi: 2018-03-12 23:25:28

Word-logo-small

on tap 10

Ngày gửi: 2017-01-14 16:39:14