Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 10 > (903 bài)

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-13 14:55:33

Word-logo-small

ôn thi học sinh giỏi lịch sử 10

Ngày gửi: 2022-01-05 10:07:35

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-14 21:55:11

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2021-12-13 23:30:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-10 20:31:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2021-12-10 20:18:42

Pdf-small

KT GIỮA KÌ 1

Ngày gửi: 2021-12-04 07:38:13

Word-logo-small

Lịch sử 10. Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2021-11-13 09:06:10

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2021-10-25 23:44:49

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2021-10-25 23:44:10

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2021-10-25 23:42:34

Word-logo-small

mô đun 3 môn sử

Ngày gửi: 2021-06-13 18:26:26

Pdf-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2021-04-26 20:15:50

Word-logo-small

KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Ngày gửi: 2021-04-15 20:51:36

Pdf-small

HSG LUYỆN

Ngày gửi: 2021-03-14 14:05:29

Pdf-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2020-12-07 09:19:04

Word-logo-small

Đề cương ôn thi lịch sử học k...

Ngày gửi: 2020-06-29 08:08:36

Pdf-small

KIỂM TRA HK2

Ngày gửi: 2020-06-25 12:16:06

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-06-15 21:21:52

Word-logo-small

ĐỀ ÔN TẬP HKII

Ngày gửi: 2020-04-26 18:15:24

Word-logo-small

on thi HSG su 10

Ngày gửi: 2020-03-15 16:12:57

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI

Ngày gửi: 2020-01-05 10:01:36

Word-logo-small

ĐÊ THI CHUYÊN ĐỀ

Ngày gửi: 2020-01-05 09:44:02

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-01-03 15:24:36

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-12-28 07:08:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-12-03 14:06:54

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-12-03 11:17:26

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-12-03 11:12:26

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-12-03 11:09:19

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-12-03 11:07:09

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-12-02 14:36:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-12-02 14:35:53

Word-logo-small

THI CHUYÊN ĐỀ

Ngày gửi: 2019-11-15 19:12:24

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-10-29 11:50:37

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-10-25 08:11:03

Word-logo-small

Đề cương ôn HKII

Ngày gửi: 2019-10-14 19:51:10