Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Tiếng Anh 12 > (30697 bài)

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-09-24 20:42:10

Thumbnail

AV12-UNIT 1 - LIFE STORIES

Ngày gửi: 2022-09-15 12:04:21

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-09-08 22:09:16

Thumbnail

TEXT-BASED TEST

Ngày gửi: 2022-09-05 14:49:35

Thumbnail

TEXT-BASED TEST

Ngày gửi: 2022-09-05 14:49:04

Thumbnail

TEXT-BASED TEST

Ngày gửi: 2022-09-05 14:48:43

Thumbnail

TEXT-BASED TEST

Ngày gửi: 2022-09-05 14:48:18

Thumbnail

TEXT-BASED TEST

Ngày gửi: 2022-09-05 14:47:48

Thumbnail

32 Chuyen de TONG ON CAC CHUY...

Ngày gửi: 2022-09-02 23:59:46

Thumbnail

Mindmap 25 chuyên đề

Ngày gửi: 2022-09-02 23:58:44

Thumbnail

Hướng Dẫn Học ielts-Speaking ...

Ngày gửi: 2022-08-29 10:13:37

Thumbnail

101 Bài Mẫu Ielts Writing (65...

Ngày gửi: 2022-08-29 10:08:30

Thumbnail

READING COMPREHENSION 5

Ngày gửi: 2022-08-28 07:13:35

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-08-27 17:52:37

Thumbnail

Tiếng Anh 12 - NATIVE AMERICANS

Ngày gửi: 2022-08-26 20:01:32

Thumbnail

ERROR CORRECTION - 04

Ngày gửi: 2022-08-26 14:40:45

Thumbnail

Bài tập-chuyên đề- sách word ...

Ngày gửi: 2022-08-26 12:38:33

Thumbnail

Mindmap 25 chuyên đề

Ngày gửi: 2022-08-26 12:29:40

Thumbnail

32 Chuyen de TONG ON CAC CHUY...

Ngày gửi: 2022-08-26 12:25:19

Thumbnail

FAMILY AND FRIENDS 3 - VIETNAM

Ngày gửi: 2022-08-25 15:31:57

Thumbnail

REPORTED SPEECH 1

Ngày gửi: 2022-08-24 21:01:22

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-08-23 22:17:25

Thumbnail

chủ đề relative clauses

Ngày gửi: 2022-08-10 09:58:02

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-08-08 16:14:05

Thumbnail

ĐỀ THI THỬ TNPTTH MÔN TIẾNG ANH

Ngày gửi: 2022-08-04 10:34:03

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-08-02 18:27:07

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-29 17:16:40

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-29 17:15:58

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-29 17:14:54

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-29 17:14:20

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-29 17:13:41

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-07-26 23:43:15

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-07-24 07:54:13

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-24 07:52:59

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-07-24 07:51:55

Thumbnail

ĐỀ TN THPT 2022

Ngày gửi: 2022-07-21 14:02:50