Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 3. Các đề luyện thi

Thumbnail

Các đề luyện thi - nguyễn thị...

Ngày gửi: 2022-03-05 16:35:05

Thumbnail

Các đề luyện thi - thuy linh

Ngày gửi: 2022-03-03 10:55:38

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Viế...

Ngày gửi: 2022-03-03 10:22:04

Thumbnail

Các đề luyện thi - Trần Thị T...

Ngày gửi: 2022-02-26 14:49:09

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Viế...

Ngày gửi: 2022-02-25 21:42:39

Thumbnail

Ngân hàng câu hỏi - Đặng Tài ...

Ngày gửi: 2022-01-22 01:10:03

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đặng Tài T...

Ngày gửi: 2022-01-13 21:01:18

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Bảo...

Ngày gửi: 2021-12-12 11:32:40

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đào Thị Th...

Ngày gửi: 2021-09-25 06:19:29

Thumbnail

Các đề luyện thi - Hoàng Thảo

Ngày gửi: 2021-09-19 09:20:22

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đinh Thị Hoài

Ngày gửi: 2021-09-03 11:00:11

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Phư...

Ngày gửi: 2021-08-22 15:32:15

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Min...

Ngày gửi: 2021-06-30 09:29:20

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-12 07:46:32

Thumbnail

Các đề luyện thi - nguyễn thị...

Ngày gửi: 2020-10-11 22:56:25

Thumbnail

Các đề luyện thi - Hoàng Thị ...

Ngày gửi: 2020-07-12 18:56:30

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Văn...

Ngày gửi: 2020-06-22 18:46:58

Thumbnail

Các đề luyện thi - Hoàng Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-17 22:18:27

Thumbnail

Các đề luyện thi - Trần Phan ...

Ngày gửi: 2020-06-07 08:18:48

Thumbnail

Các đề luyện thi - Vũ Thị Phư...

Ngày gửi: 2020-05-26 01:12:33

Thumbnail

Các đề luyện thi - Hồ Thị Phương

Ngày gửi: 2020-05-23 07:38:38

Thumbnail

Các đề ôn tập nghỉ dịch covi...

Ngày gửi: 2020-04-12 18:06:37

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đặng thị t...

Ngày gửi: 2020-04-11 16:34:39

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đặng thị t...

Ngày gửi: 2020-04-11 16:32:13

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Bảo Dương

Ngày gửi: 2020-04-06 09:29:18

Thumbnail

Các đề luyện thi - Vũ Thị Lan...

Ngày gửi: 2020-03-28 17:54:35

Thumbnail

Các đề luyện thi - Vũ Thị Lan...

Ngày gửi: 2020-03-28 17:54:07

Thumbnail

Các đề luyện thi - Vũ Thị Lan...

Ngày gửi: 2020-03-28 17:53:40

Thumbnail

Các đề luyện thi - Vũ Thị Lan...

Ngày gửi: 2020-03-28 17:52:22

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Thị Cẩm...

Ngày gửi: 2020-03-22 20:34:34

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đỗ Hồng Anh

Ngày gửi: 2020-03-20 22:06:47

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đỗ Hồng Anh

Ngày gửi: 2020-03-20 21:40:49

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đỗ Hồng Anh

Ngày gửi: 2020-03-19 20:47:04

Thumbnail

TIẾNG VIỆT 3. Các đề luyện th...

Ngày gửi: 2020-03-13 18:48:38

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thu...

Ngày gửi: 2020-01-23 12:32:25

Thumbnail

Các đề luyện thi - nguyễn min...

Ngày gửi: 2019-11-16 17:41:10