Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 4. Đề khảo sát chất lượng

Thumbnail

đề kiem tra khảo sát - Nguyễn...

Ngày gửi: 2022-05-04 07:45:41

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2022-02-05 16:41:07

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-12-17 21:26:52

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phạm...

Ngày gửi: 2021-12-01 09:11:57

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng 2021-2...

Ngày gửi: 2021-11-23 20:09:14

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Lê T...

Ngày gửi: 2021-11-21 07:40:09

Thumbnail

Đề thi GHKI môn Toán l4 - Đỗ ...

Ngày gửi: 2021-10-25 15:53:35

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-10-21 10:26:43

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - bình...

Ngày gửi: 2021-09-30 21:56:04

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Ngô ...

Ngày gửi: 2021-09-30 15:27:49

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng đầu nă...

Ngày gửi: 2021-08-21 20:58:36

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Hoàn...

Ngày gửi: 2021-03-19 22:30:24

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Hoàn...

Ngày gửi: 2021-03-19 22:29:24

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2021-03-16 16:42:36

Thumbnail

Toán học 4. Đề khảo sát chất ...

Ngày gửi: 2021-03-16 16:16:24

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-03-10 20:49:51

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - đinh...

Ngày gửi: 2021-02-17 19:09:36

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - lê lý

Ngày gửi: 2020-12-30 19:36:28

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2020-12-14 15:52:50

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Vũ Đ...

Ngày gửi: 2020-11-08 11:57:39

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2020-10-02 14:08:05

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2020-10-02 14:07:49

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2020-10-02 14:06:32

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-07-08 14:17:57

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-06-24 22:28:56

Thumbnail

TV 4. Đề khảo sát chất lượng ...

Ngày gửi: 2020-06-12 05:18:36

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng cuối n...

Ngày gửi: 2020-06-10 05:25:03

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Pu Kem

Ngày gửi: 2020-06-03 16:10:39

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-05-25 22:06:45

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-05-05 11:38:00

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2020-03-06 14:55:27

Thumbnail

Đề ôn nghỉ Corona - Bùi Thị N...

Ngày gửi: 2020-03-06 14:37:07

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ T...

Ngày gửi: 2020-02-18 09:09:24

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ T...

Ngày gửi: 2020-02-18 09:07:59

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ T...

Ngày gửi: 2020-02-18 09:06:29

Thumbnail

ĐỀ HK1 HƯỜNG - Phạm Phương Mai

Ngày gửi: 2019-12-09 15:17:20