Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập Excel cơ bản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Châu Thanh Hằng
Ngày gửi: 21h:05' 17-04-2013
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 600
Số lượt thích: 2 người (Trần Văn Kỳ, Nga Van Tuan)
LÖÔNG CB 290000
STT HOÏ TEÂN HS LÖÔNG LÖÔNG "PHUÏ CAÁP
CVUÏ" COÂNG ÑOAØN TOÅNG LAÕNH
Nguyeãn Vaên Anh 1.58
Traàn Thanh Bình 1.68
Lyù Minh Haûi 1.85
Leâ Tuøng Loäc 2.03
Taï Thaùi Nguyeân 2.42
OÂn Gia Baûo 1.7
Tröông Anh Tuaán 2.15
Traàn Baûo Minh 2.3

1. Ñieàn STT
2. Löông = HS LÖÔNG * LÖÔNGCB
3. PHUÏ CAÁP CVUÏ = 30%LÖÔNG
4. COÂNG ÑOAØN = 10%LÖÔNG
5. TOÅNG LAÕNH=LÖÔNG + PHUÏ CAÁP CVUÏ + COÂNG ÑOAØN
 
Gửi ý kiến