Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BỘ ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 LỚP 8 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Mỹ Sinh
Ngày gửi: 00h:21' 12-12-2021
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 2240
Số lượt thích: 0 người
BỘ ĐỀ + ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 8
KIỂM TRA HỌC KÌ I

ĐỀ 1:
Câu 1: (2,0 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau
a) A = (x – 5)(x2 + 26) + (x – 5)(5x – 1)
b) 
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho biểu thức 
Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức P được xác định
Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức P bằng 0.
Câu 3: (2,5 điểm)
1. Phân tích đa thức 2x2 - 6x thành nhân tử
2. Cho đa thức x2 - 25 - 2xy + y2
a) Phân tích đa thức trên thành nhân tử.
b) Tính nhanh giá trị của đa thức trên tại x = 207; y = 112
Câu 4: (4,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD có = 600, AB = 4cm, CD = 2BC. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.
Chứng minh DEBF là hình bình hành.
Tứ giác AEFD là hình gì? Chứng minh.
Gọi M là giao điểm của DE và AF, N là giao điểm của CE và BF. Chứng minh EMFN là hình chữ nhật.
Tính diện tích của tam giác AFB.
(Yêu cầu vẽ hình trước khi chứng minh).
----Hết----

ĐÁP ÁN ĐỀ 1:
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1 (2,0đ)
a) A = (x – 5)(x2 + 26) + (x - 5)(5x - 1) = (x – 5)(x2 + 5x +25)
= x3 - 125
0,5đ
0,5đ


b) 
=
=

0,5đ
0,5đ

Câu 2
(1,5đ)
a) x ≠ -1 , x ≠ 3
0,5đ


b) 
 khi 

0,5đ
0,5đ

Câu 3
(2,5đ)
1) = 
0,5đ


2a) 


0,5đ
0,25đ
0,25đ


2b) Thay 207 ; 112 ta được:
(207-112-5)(207 -112 +5) = 90.100 = 9000
1đ

Câu 4
(4đ)
Hình vẽ0,5đ


a) Chứng minh DEBF là hình bình hành:
Vì AB // CD EB // DF
AB = CD EB = DF
 DEBF là hình bình hành.

0,25đ
0,25đ


b) AEFD là hình gì? Chứng minh?
Vì AB // CD AE // DF
AB = CD AE = DF
 AEFD là hình bình hành. (1)
Mặt khác BC = AD = CD (gt) AD = DF (2)
Từ (1) và (2) AEFD là hình thoi.0,5đ


0,5đ

Câu 4
(4đ)
c) Chứng minh EMFN là hình chữ nhật:
Vì DEBF là hình bình hành nên DE // BF và DE = BF
 ME // NF và ME = NF EMFN là hình bình hành.
Vì AEFD là hình thoi nên AFDE tại M EMF = 900
Hình bình hành EMFN có 1 góc vuông nên là hình chữ nhật.


0,5đ

0,5đ


d) Tính SAFB:
EMFN là hình chữ nhật nên AFB vuông tại F.
= 600 nên ADF đều (cm)
Áp dụng định lí Pi – ta – go cho AFB vuông tại F:

 (cm2).


0,5đ


0,25đ

0,25đ

ĐỀ 2:


Câu 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:
a) 5x2(3x2 – 4xy + 4y2) b) ( 6x4y3 –9x3y2 + 15x2y2 ): 3x2y
 d)

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:
x2 – 3x = 0
(x – 1)2 + x(4 – x) = 0

Câu 3 (2 điểm): Rút gọn biểu thức

(4x + 5)2 – 2(4x + 5) (x + 5) + (x + 5)2
c) 
 
Gửi ý kiến