Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Kim Thanh
Ngày gửi: 21h:10' 28-03-2020
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ IV
Phần thi trắc nghiệm
Khối THCS - Thời gian: 25 phút

Họ và tên: Số báo danh
Lớp Trường:
Điểm
Bằng số: Bằng chữ:


Chọn phương án trả lời đúng nhất
Trong Pascal vòng lặp nào sau là vòng lặp có bước lặp xác định
While … do
Repeat … Until
For .. to .. do
Case.. of
Cho S va i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
S:=0;
For i:=1 to 10 do s:=s+i;
Writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là:
s=11
s=55
s=100
s=101
Cho S = 12 + 22 + … +1002. Nhóm lệnh nào sau tính sai giá trị của S:
S:=0; FOR i:=1 TO 100 DO S := S + i*i; 
S:=0; FOR i:=1 TO 100 DO S := S + SQR(i);
S:=0; FOR i:=100 DOWNTO 1 DO S := S + i*i; 
S:=1; FOR i:=1 TO 100 DO S := S + i*i; 
Khi chạy chương trình:
Var S, i, j : Integer; Begin S := 0; for i:= 1 to 3 do   for j:= 1 to 4 do S := S + 1 ; End. 
Giá trị sau cùng của S là:
0
12
3
4
Chọn khai báo đúng :
Var A: array[1..50] of integer;
Var A= array[1..50] of integer;
Var A:= array[1..50] of integer;
Var A: array[1,50] of integer;

Khi chạy chương trình :
Var St : String; i,L : integer; Begin St:=`ABCD`; L := Length(St); For i:= L Downto 1 do write (St[i]); End. 
-Chương trình in ra :
DCAB
ABCD
4321
DCBA
Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì?

Quản lý việc đầu tư của công ty
Mô tả hoạt động kinh doanh
Thu thập thông tin thị trường
Theo dõi và kiểm soát thông tin, bảo mật những thông tin nhạy cảm.
Với chức năng của MS – Word, bạn không thể thực hiện được việc
Vẽ bảng biểu trong văn bản
Chèn ảnh vào trang văn bản
Sao chép 1 đoạn văn bản và thực hiện dán nhiều lần để tạo ra nhiều doạn văn bản mà không phải nhập lại.
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt
Với công việc nào bạn phải mở thực đơn lệnh FORMAT
Khi muốn ghi lưu tệp văn bản
Khi muốn đặt trang văn bản nằm ngang để có thể vẽ được bảng biểu có nhiều cột
Khi muốn đổi phông chữ
Khi muốn cài đặt máy in
Tài khoản nào dưới đây là tài khoản mặc định của hệ thống Windows2000
Admin
Guest
Author
Moderator
Muốn chia sẻ ẩn một thư mục nằm trong ổ đĩa với tên chia sẻ ThongBaoKhan, trong ô Share name, ta nhập chuỗi ký tự nào sau đây:
ThongBaoKhan\
ThongBaoKhan%
ThongBaoKhan#
ThongBaoKhan$
Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Để sử dụng thư mục chia sẻ từ một máy trong mạng, người dùng chỉ cần biết địa chỉ hay tên máy cấp phát thư mục chia sẻ.
Để sử dụng thư mục chia sẻ từ một máy trong mạng, người dùng cần biết địa chỉ hay tên máy cấp phát thư mục chia sẻ và tài khoản, mật khẩu kết nối.
Tài khoản kết nối tới thư mục chia sẻ từ một máy trong mạng phải là tài khoản có trên máy sử dụng thư mục chia sẻ.
Sau khi đã kết nối thành công tới thư mục được chia sẻ từ một máy trong mạng, người dùng có toàn quyền đối với thư mục đó.
Câu nào sai trong số các câu sau
LAN và Intranet cùng là mạng nội bộ. Intranet chẳng qua là một cách gọi khác của LAN
Intranet là mạng nội bộ vận hành theo giao thức của Internet
Intranet thường bị giới hạn bởi tường lửa và bên ngoài không thể truy cập được
Extranet là Intranet mà có phần truy cập được từ bên ngoài
Các máy tính kết nối thành mạng máy tính nhằm đạt tới mục tiêu:
Chia sẻ tài nguyên và tăng độ tin cậy của hệ thống
Tăng tính bảo mật của thông tin
Tăng khả năng truy xuất dữ liệu
cả (a),(b),(c)
Giao thức để máy tính nhận ra nhau trong mạng Internet là:
TCP/IP
HTTP
FTP
SMTP
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác