Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Hải Nghĩa
Ngày gửi: 20h:28' 07-01-2021
Dung lượng: 13.4 KB
Số lượt tải: 348
Số lượt thích: 0 người
BTVN
I. Rewrite the following sentences, using “Wish”
1. I don’t know more people.
I wish
2. I don’t have a key.
( I wish
3. Ann isn’t here.
I wish
4. It is cold.
I wish
5. I live in a big city (I don’t like it).
I wish
6. I can’t go to the party (and I like it).
I wish
7. I have to work tomorrow (I like to stay in bed).
I wish
8. I don’t get good marks.
I wish
9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.
I wish
10. Hoa and Ba won’t go fishing this weekend.
They wish
11. I don’t have a car.
__________________________________________________
12. I can’t play the piano.
__________________________________________________
13. I’m at work.
__________________________________________________
14. It’s winter.
__________________________________________________
15. I’m ill.
__________________________________________________
16. I don’t have new shoes.
__________________________________________________
17. I can’t afford to go on holiday.
__________________________________________________
18. I don’t have time to read lots of books.
__________________________________________________
19. I can’t drive.
__________________________________________________
20. My laptop is broken.
__________________________________________________
II. Put the verbs in brackets into correct tenses:
I wish I (go)……………………………. to the movie with you.
I wish I (have)……………………………………… day off.
I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.
I wish I (not/ spend)………………………………. so much money.
I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.
I wish I (ask)…………………………….………. him how to get there.
I wish I (not stay)………….……………….. at home.
I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.
I wish I (not/ see) ……………….…………….him.
I wish I (not/ call)……………….………………. him a liar.

 
Gửi ý kiến