Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > (6 thư mục)


Tiếng Anh 6 (13669 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết kì 2 lớp 6

Ngày gửi: 2019-04-18 18:08:05

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiế...

Ngày gửi: 2019-04-18 15:43:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-17 17:09:50

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-04-16 19:39:38


Tiếng Anh 7 (12562 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiế...

Ngày gửi: 2019-04-18 15:44:19

Word-logo-small

Luyện Nghe HK II Anh 7

Ngày gửi: 2019-04-17 23:04:37

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 7 K...

Ngày gửi: 2019-04-17 22:17:27

Word-logo-small

Tiếng Anh 7 Thi nói

Ngày gửi: 2019-04-17 21:52:50


Tiếng Anh 8 (13327 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-18 18:47:34

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiế...

Ngày gửi: 2019-04-18 15:44:52

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-16 23:31:59

Word-logo-small

bài tập theo từng unit

Ngày gửi: 2019-04-16 23:28:22


Tiếng Anh 9 (29408 bài)
Word-logo-small

tieng anh 9 sach cu

Ngày gửi: 2019-04-18 15:47:09

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiế...

Ngày gửi: 2019-04-18 15:40:53

Word-logo-small

Đề thi thử vào 10 theo ma trậ...

Ngày gửi: 2019-04-18 07:17:41

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-17 23:24:15


Sách Thí điểm (4280 bài)
Word-logo-small

Trắc nghiệm 6

Ngày gửi: 2019-04-18 18:07:54

Word-logo-small

Kiem Tra HK 2 AV 11 THI DIEM ...

Ngày gửi: 2019-04-18 17:43:50

Word-logo-small

Ôn vào vào lớp 10

Ngày gửi: 2019-04-18 17:35:23

Word-logo-small

Kiem Tra HK 2 AV 10 THI DIEM ...

Ngày gửi: 2019-04-18 17:32:58


Word-logo-small

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Ngày gửi: 2019-04-13 14:06:17

Word-logo-small

MAU BIA GIAO AN NGANG

Ngày gửi: 2019-04-13 10:16:15

Pdf-small

Đề thi thử vào 10 môn Anh mã ...

Ngày gửi: 2019-04-06 16:38:35

Pdf-small

Đề thi thử vào 10 môn Anh mã ...

Ngày gửi: 2019-04-06 16:38:20