Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > (6 thư mục)


Tiếng Anh 6 (13517 bài)
Word-logo-small

Đề thi 8 tuần giữa kì 1 Tiếng...

Ngày gửi: 2018-11-15 17:38:09

Word-logo-small

LUYỆN THI HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:18:26

Word-logo-small

LUYỆN THI HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:18:11

Word-logo-small

LUYỆN THI HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:17:56


Tiếng Anh 7 (12439 bài)
Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:19:57

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:19:42

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:19:28

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:19:12


Tiếng Anh 8 (13163 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-15 22:59:53

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:21:04

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:20:50

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:20:35


Tiếng Anh 9 (29147 bài)
Word-logo-small

Đề + Đáp án Đề minh họa Hà Nội

Ngày gửi: 2018-11-15 23:25:06

Word-logo-small

Tổng hợp đề thi 8 tuần giữa h...

Ngày gửi: 2018-11-15 17:44:25

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:22:33

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI HSG

Ngày gửi: 2018-11-15 16:22:18


Sách Thí điểm (3439 bài)
Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-11-17 01:55:06

Pdf-small

PRACTISE LISTENING 15 (With A...

Ngày gửi: 2018-11-16 19:25:44

Word-logo-small

BT Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12(C...

Ngày gửi: 2018-11-16 18:43:00

Word-logo-small

BT Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11(C...

Ngày gửi: 2018-11-16 18:42:49


Word-logo-small

4 loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Ngày gửi: 2018-11-09 23:49:50

Pdf-small

Đề thi HK II Tiếng Anh 8 2016

Ngày gửi: 2018-11-07 09:37:07

Word-logo-small

Tiếng Anh 11 (Sách nâng cao)....

Ngày gửi: 2018-11-02 20:05:30

Word-logo-small

Bài Tập Modals Verbs đầy đủ c...

Ngày gửi: 2018-11-01 14:42:33