Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm Bigschool.vn
Người gửi: Nguyễn Đình Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:36' 24-05-2021
Dung lượng: 32.3 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
KT HK2
Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Một gen (nằm trên ADN mạch kép) có số nuclêôtit loại G chiếm 30%, tổng số nuclêôtit loại T và A là 1100. Chiều dài của gen này là
A. 4080 B. 9350 C. 3740 D. 4675
Câu 2: Việc ứng dụng nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng có ý nghĩa như thế nào ? 1: Giúp nhân nhanh và tạo ra số lượng lớn giống cây trồng trong thời gian ngắn. 2: Góp phần bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. 3: Giúp chọn lọc và tạo ra được giống cây trồng mới có năng suất cao. Ý đúng là
A. 1, 2 B. 1, 3 C. 1, 2, 3 D. 2, 3
Câu 3: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : Di truyền liên kết là hiện tượng một …(1)… được di truyền …(2)…, được quy định bởi các gen trên một …(3)… cùng phân li trong quá trình phân bào.
A. (1) nhóm tính trạng; (2) cùng nhau; (3) NST
B. (1) cặp tính trạng ; (2) cùng nhau; (3) nhóm NST
C. (1) cặp tính trạng ; (2) độc lập nhau ; (3) NST
D. (1) nhóm tính trạng; (2)độc lập nhau ; (3) nhóm NST
Câu 4: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : Đột biến cấu trúc NST thường …(1)…, nhưng cũng có trường hợp …(2)….
A. (1) vô hại ; (2) có lợi
B. (1) có lợi ; (2) không có lợi cũng không có hại
C. (1) có lợi ; (2) có hại
D. (1) có hại ; (2) có lợi
Câu 5: Theo NTBS, biểu thức nào dưới đây là đúng ?
A. A + T = G + X B. T/G = X/A
C. A/G = X/T D. A + G = T + X
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Giao phối cận huyết được dùng để tạo dòng thuần trong chọn giống.
B. Giao phối cận huyết gây nên hiện tượng thoái hóa ở động vật.
C. Giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ làm tăng dần số cá thể mang kiểu gen dị hợp trong quần thể.
D. Giao phối cận huyết là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái.
Câu 7. Biến dị là hiện tượng con sinh ra
A. giống với bố mẹ nhưng khác nhau về nhiều chi tiết.
B. khác với bố mẹ nhưng giống nhau về nhiều chi tiết.
C. khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.
D. giống với bố mẹ và giống nhau ở một vài chi tiết.
Câu 8. Hiện tượng cây tơ hồng sống bám trên cây gỗ phản ánh mối quan hệ
A. cạnh tranh. B. cộng sinh.
C. sinh vật ăn sinh vật khác. D. kí sinh, nửa kí sinh.
Câu 9. Trong quá trình nguyên phân, NST kép tồn tại ở giai đoạn (kì) nào ?
A. Kì giữa và kì sau.
B. Kì đầu và kì sau.
C. Kì sau và kì cuối.
D. Kì đầu và kì giữa.
Câu 10. Trong chọn giống ở động vật, phương pháp nào được dùng để tạo dòng thuần ?
A. Giao phối cận huyết. B. Tự thụ phấn.
C. Gây đột biến. D. Lai khác dòng.
Câu 11. Trong giảm phân, hiện tượng các NST kép tập trung và xếp song song thành 2 hàng tại mặt phẳng của thoi phân bào diễn ra ở
A. kì đầu I. B. kì giữa II. C. kì đầu II. D. kì giữa I.
Câu 12. Ở động vật sinh sản hữu tính, giao tử cái còn được gọi là
A. hợp tử. B. tinh trùng. C. tế bào sinh dưỡng. D. trứng.
Câu 13. Ý nghĩa của việc xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia là
A. phục hồi các hệ sinh thái bị thoái hoá.
B. giáo dục ý thức bải vệ môi trường của người dân.
C. thực hiện công tác trồng cây gây rừng.
Avatar

40 câu hỏi TNKQ luyện thi Sinh học 9

 
Gửi ý kiến