Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sachmem.vn
Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Nhung
Ngày gửi: 08h:58' 08-04-2022
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? -

Full name: ………………………………………..
Class: ………………………………………………
ENGLISH LANGUAGE TEST
Time:

I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).

///
A. B C

 
///
D. E F

Task 2. Listen and tick / A, B or C. There is one example.

Example:
A. / I think Paris is.


B. / I think Tokyo is.


C. / I think New York is.

1. A. / I think New York is.

    B. / I think Sydney is very small.

    C. / I think New York and Sydney are expensive cities.

2. A. / I think Tokyo is bigger.

    B. / I think Ha Noi is busier.

    C. / I think they are small.

3. A. / I think Tokyo is.

    B. / I think Da Lat is.

    C. / I think they are peaceful.

4. A. / I think London is smaller.

    B. / I think they are very quiet.

    C. / I think Bangkok is.

5. A. / I think London is noisier.

    B. / I think Ho Chi Minh City is smaller.

    C. / I think they are small cities.


Task 3. Listen and tick / the correct pictures. There is one example.

Example: Which city is more peaceful?
/
A. /
/
B. /
/
C. /

1. Which place is more beautiful?
///
A. / B. / C. / 2. Which city is more exciting?
///
A. / B. / C. /
3. Which city is more expensive?
///
A. / B. / C. / 4. Which place is more wonderful?
///
A. / B. / C. / 5. Which city is more modern?
///
A. / B. / C. /
Task 4. Listen and tick / Right or Wrong. There is one example (0).

 
Right
Wrong

0. Jane lives in Liverpool, a small city in England.
 /
 /

1. The city has a lot of people and tall buildings.
 /
 /

2. She dislikes living in the city because it is noisy.
 /
 /

3. King’s Lynn is smaller and quieter than Liverpool.
 /
 /

4. Things are more expensive in the town.
 /
 /

5. People in the town are friendly.
 /
 /

– The end –

I. READING
Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

 
/
/
/

sheep
 USA
traffic

/
/
/

villager
farm
aunt


Example: an animal with a thick woolly coat
   sheep

1. a person of a village
_________

2. the abbreviation for the United States of America
_________

3. a piece of land used for growing crops or raising animals
_________

4. the sister of your father or mother or the wife of your uncle
_________

5. people, cars, trucks, motorbikes, bicyles, etc. moving along roads
_________


Task 2. Read and tick / True or False. There is one example (0).

Hello. My name’s Nick. I live in New York, a big city in the USA. It has a lot of people, buildings, traffic and shops. It is noisy and expensive. But I enjoy living here because city life is exciting. My aunt Laura lives in a village near Canberra, Australia. It is much smaller and quieter. There are not many people and shops. Things are much cheaper. There are a lot of sheep and trees on the farms. She likes living there because the villagers are friendly, and life in the country is more peaceful.


True
False

0. Nick lives in in New
 
Gửi ý kiến