Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > (19 thư mục)


Toán học 5 (22252 bài)
Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-01-16 10:31:57

Word-logo-small

Tập làm văn 5. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:02:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:02:36

Word-logo-small

TỔNG HỢP CÁC VÒNG THI CẤP QUỐ...

Ngày gửi: 2019-01-15 15:32:50


Khoa học 4 (1746 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:03:07

Word-logo-small

Kì 1

Ngày gửi: 2019-01-07 20:45:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-03 18:01:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-03 17:34:57


Kỹ thuật 5 (82 bài)
Word-logo-small

Đề thi L5 học kì 2 năm 2016 ...

Ngày gửi: 2017-05-05 19:19:58

Xls-small

BẢNG THAM CHIẾU MÔN KỸ THUẬT

Ngày gửi: 2016-12-24 09:36:43

Word-logo-small

Bài soạn kỹ thuật 5

Ngày gửi: 2016-12-08 09:14:45

Word-logo-small

Đề toán tiếng việt hay

Ngày gửi: 2016-10-15 21:06:30


Tập đọc 5 (8680 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-01-14 19:58:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 TV

Ngày gửi: 2019-01-06 14:49:09

Word-logo-small

Tiếng Việt Học kì 1 theoTT22

Ngày gửi: 2019-01-04 22:59:49

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-01 17:03:02


Chính tả 5 (0 bài)

Kể chuyện 5 (114 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-24 16:08:15

Word-logo-small

Đề KT cuối kì 1 môn TV lớp 5 ...

Ngày gửi: 2018-12-16 13:03:21

Word-logo-small

GIOI THIEU VE MOT CUON SACH H...

Ngày gửi: 2018-10-04 05:48:40

Word-logo-small

. Tập làm văn 5.

Ngày gửi: 2018-03-13 07:58:25
Lịch sử 5 (1355 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-03 21:33:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-01 17:04:05

Word-logo-small

đề thi lịch sử-địa lý lớp 5 h...

Ngày gửi: 2018-12-28 15:33:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-28 12:00:30


Địa lý 5 (803 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:02:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-24 16:09:30

Pdf-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-20 06:39:52

Word-logo-small

Đề KT cuối kì 1 môn LS&ĐL lớ...

Ngày gửi: 2018-12-16 13:01:57


Đạo đức 5 (77 bài)
Word-logo-small

đề thi môn đạo đuc lop 5

Ngày gửi: 2017-05-10 09:16:22

Word-logo-small

đe thi đạo đức lớp lớp 5

Ngày gửi: 2017-04-27 15:54:47

Word-logo-small

TTKP- ĐỀ HỎI - ĐÁP KNS

Ngày gửi: 2017-04-12 22:58:45

Word-logo-small

TTKP- CÁC CÂU HỔI - ĐÁP VỀ ĐỘ...

Ngày gửi: 2017-04-12 22:50:14


Tiếng Anh 5 (3431 bài)
Word-logo-small

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2019-01-11 14:47:37

Word-logo-small

bài tập unit 11 tiếng anh lớp...

Ngày gửi: 2019-01-11 14:30:21

Word-logo-small

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2019-01-03 15:23:50

Word-logo-small

Unit 11 What's the matter wit...

Ngày gửi: 2019-01-02 17:54:28


Âm nhạc 5 (83 bài)
Pdf-small

đề kiểm tra âm nhạc lớp 5 tha...

Ngày gửi: 2018-11-09 15:26:37

Word-logo-small

GIAO AN ÂM NHAC LOP 5

Ngày gửi: 2018-10-10 15:43:38

Thumbnail

Chu vi hình chữ nhật

Ngày gửi: 2017-10-28 09:35:57

Word-logo-small

am nhac

Ngày gửi: 2017-02-27 16:18:27


Mỹ thuật 5 (64 bài)
Word-logo-small

Đề thi môn Mỹ Thuật

Ngày gửi: 2017-04-06 13:00:16

Word-logo-small

Bài soạn Mỹ Thuật chủ đề: Trư...

Ngày gửi: 2016-10-10 19:58:43

Word-logo-small

Giao an HDNGLL LOp 5

Ngày gửi: 2016-09-23 21:32:53

Word-logo-small

thông tư 30

Ngày gửi: 2016-01-20 21:58:29


Tin học 5 (1054 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 5. Đề t...

Ngày gửi: 2019-01-05 20:59:05

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-02 18:48:28

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-25 10:16:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-24 15:58:36


Thể dục 5 (200 bài)
Word-logo-small

SKKN sinh hoat CM

Ngày gửi: 2017-10-27 13:27:46

Word-logo-small

giáo án TD 5 tuần 31

Ngày gửi: 2016-08-19 10:05:32

Word-logo-small

Điểm Khoa, Sử Địa + Tiếng Anh...

Ngày gửi: 2016-05-17 17:07:06

Xls-small

Kêt quả thi Toan + TV cuối nă...

Ngày gửi: 2016-05-17 17:01:31


Thể dục 5 (4 bài)
Word-logo-small

tin học trẻ

Ngày gửi: 2018-04-16 18:40:02

Word-logo-small

GHI NHỚ TỪ VỰNG QUA PHÂN MÔN...

Ngày gửi: 2018-01-05 09:23:34

Word-logo-small

CÔNG NGHỆ TRÌNH CHIẾU KHÔNG D...

Ngày gửi: 2018-01-05 09:20:45

Word-logo-small

VĂN HÓA ĐỌC ( Đạt giải huyện)

Ngày gửi: 2018-01-05 09:18:00


Word-logo-small

Bồi dưỡng thường xuyên tổ 4 - 5

Ngày gửi: 2018-12-25 20:42:41

Word-logo-small

Câu hỏi Rung chuông vàng khối 5

Ngày gửi: 2018-12-12 06:39:17

Word-logo-small

Aerobic

Ngày gửi: 2018-02-26 23:20:25

Word-logo-small

Hồ sơ tuyển sinh

Ngày gửi: 2017-11-17 08:28:54


Word-logo-small

BÀI THI ATGT CỦA GV 2017

Ngày gửi: 2017-02-06 20:34:37