Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học 5 > (24019 bài)

Thumbnail

/present/-13472410.html

Ngày gửi: 2022-10-03 20:02:50

Thumbnail

201 Bài Toán tư duy lớp 5

Ngày gửi: 2022-10-03 17:37:57

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:08:07

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:07:29

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:06:12

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:05:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:05:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:05:07

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:04:19

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:04:02

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-10-02 16:03:46

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:58:17

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:57:56

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:57:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:57:22

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:57:06

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:56:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:56:10

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:55:15

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:54:49

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-10-02 15:53:07

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-09-30 19:34:25

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-09-29 21:02:01

Thumbnail

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2022-09-25 10:12:36

Thumbnail

đề ôn tập toán 5 năm học 2021...

Ngày gửi: 2022-09-08 05:02:39

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-08-24 16:08:44

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-08-24 16:07:22

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-08-24 16:06:52

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-08-19 15:32:31

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-08-17 21:45:53

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-08-17 21:45:07

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-08-17 21:44:23

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-08-17 21:42:40

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-08-17 21:41:47

Thumbnail

Bài tập và Phiếu bài tập cuối...

Ngày gửi: 2022-08-17 14:50:40

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-08-14 16:23:20