Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: cao đàm minh phước
Ngày gửi: 19h:26' 28-05-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 224
Số lượt thích: 0 người
PLEIKU EDUATION &TRAINING DEPARTMENT
THE SECOND SEMESTER TEST

……..………………………PRIMAYRY SCHOOL

FULL NAME:…………… ………………………
CLASS: 5……
SUJECT: ENGLISH 5
SCHOOL YEAR: 2020-2021
DURATION: 60 MINUTES


MARK
TEACHER’S REMARK
PART 1. LISTENING (0,125 each answer)
Question 1: Listen andchoose a, b, or c

1. Nam has a ………….

a
b
c
d

2. Peter has a ………….

a
b
c
d

3. Linda has a …………

a
b
cd

4. Tony has a ………..
a
bc
d


5. Tony has a ………..
a
bc
d

6. Mrs Green has a …………
a
b
c
d


Question 2: Listen and tick TRUE or FALSE

TRUE
FALSE

Mary draws pictures in her free time.
(


Linda goes to the bookshop in her free time.Phong does karate in his free timePeter is reading the story of Mai an TiemNam is reading Aladdin and the magic lampMai would like to be a doctor in the future
Question 3: Listen and match

1. Akiko


A. can go to HauGiang province by coach.

2. Tony


B.eats four bowls of rice every day.

3. Mai


C. can go to Ho Chi Minh city by plane.

4. Linda


D. eats two sausages every day.

5. Nam


6. Tom
E. can take a taxi to the West lake.

F. can take a boat to Ho Chi Minh city

Question 4: Listen and tick the correct picture
1. Itwill be …………… in Sa Pa tomorrow.
a
-30c


bc


2. Itwill be …………… in Ha Noi tomorrow.
abc


3. It will be …………… in Da Nang tomorrow.
abc


4. What’s the winter like in Tony’s country?

-30c


abc


5. What’s the winter like in Akiko’s country?
a
-30c


bc


6. What’s the summer like in Mai’s country?
ab
 390c


c


PART 2. READING (0,125 each answer)


Question 5: Reorder the sentences below to make a correct dialogue.

A ..1.. Linda: What are you doing, Mai?
B ….. Linda: What happened in the end of the story?
C ….. Linda: Is it a Vietnamese story?
D ….. Mai: Yes, it is. It’s about watermelons.
E ….. Mai: I’m reading the story of Mai AnTiem.
F….. Mai: King Hung heard about his story and let his family come back home.

Question 6: Read and match

1. What do you think of the younger brother?

2. How many apples do you eat a day?

3. How much milk do you drink every day?

4. Why shouldn’t you play with the knife?

5. What would you like to be in the future?

6. What will the weather be like this weekend?

Because I may cut myself.

I’d like to be an architect.

I think he’s kind.

It’ll be hot and sunny.

I eat one

I drink two glasses.


Question 7: Read and tick(() True or False

My name is Nam. I live in Pleiku city, a small but beautiful city. There are two seasons here, they are the dry season and the rainy season. The dry season lasts from November to April. It is usually sunny and hot. This is my favourite season because I can go for a picnic with my friends. The rainy season lasts from May to October. It is usually rainy and wet. There are a lot of fruits in the rainy season. I love Pleiku city where I was born and
 
Gửi ý kiến