Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chạy ngắn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nhieu 10
Người gửi: Nguyễn Phước Nhiều
Ngày gửi: 17h:32' 28-02-2015
Dung lượng: 253.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
CauHoiSo NoiDungCauHoi MucDo DapAnDung
1 "Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?" 1
An Dương Vương – Chống Triệu – Năm 218 TCN
Hùng Vương – Chống Tần – Năm 214 TCN 1
Thục Phán – Chống Triệu – Năm 179 TCN
An Dương Vương – Chống Tần – Năm 179 TCN
2 Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thế kỷ XX? 1
" Chống đế quốc Mĩ (1954-1975), bảo vệ biên giới Tây Nam 1979"
" Chống thực dân Pháp (1945-1954), bảo vệ biên giới phía Bắc 1979"
" Chống thực dân Pháp (1945-1954), chống để quốc Mĩ (1954-1975)" 1
" Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ, bảo vệ biên giới Tây Nam"
3 Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta diễn ra vào thời gian nào? 1
Thế kỷ thứ I SCN
Thế kỷ thứ I TCN
Thế kỷ thứ II TCN
Thế kỷ thứ III TCN 1
4 "Bài thơ bất hủ “ Nam quốc sơn hà nam để cư”… ở thời nào, chống giặc ngoại xâm nào?" 1
Nhà Tiền Lê chống quân xâm lược Tống lần I vào năm 981
Nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên lần I vào năm 1258
Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần II vào năm 1075 1
Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần I vào năm 981
5 "Từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIV, các triều đại phong kiến phương bắc nào xâm lược nước ta?" 1
"Tống, Nguyên, Minh" 1
"Tống, Nguyên, Minh, Thanh "
"Đường, Tống, Nguyên"
"Tần, Hán, Tống, Nguyên "
6 "Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang diễn ra năm nào?" 1
Năm 1426
Năm 1427 1
Năm 1428
Năm 1429
7 "Thời phong kiến, cuộc chiến tranh nào của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm sau cùng?" 1
Chống Nguyên.
Chống Minh.
Chống Nam Hán
Chống Mãn Thanh. 1
8 "Tại sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đất nước ta luôn phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều?" 1
"Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự " 1
"Giữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn ta "
"Do quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặt "
Vì đó là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc
9 Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta? 1
" Từ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù xâm lược"
" Từ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực"
Do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước 1
Có sự lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
10 "Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta đánh địch trên các vùng chiến lược nào?" 1
"Trung du, đồng bằng và đô thị"
"Nông thôn, thành thị, miền núi"
"Đồng bằng, miền núi và thành thị" 1
"Miền núi, trung du, đồng bằng "
11 Câu nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi nói về vai trò của nhân dân? 1
“ phàm mưu việc lớn phải lấy dân làm gốc”
“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”
"“ Người đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” "
“ Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” 1
12 "Câu “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư” “Non nước vua nam, vua nam ở…” của Lý Thường Kiệt có ý nghĩa gì?" 1
Khẳng định vị thế và giá trị về địa lý của đất nước
"Khẳng định về nền độc lập, tự chủ và chủ quyền của dân tộc" 1
Thể hiện lòng tự hào dân tộc của nhân dân
Thể hiện quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân
13 "Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam phong trào đồng khởi diễn ra thời gian nào, ở đâu?" 1
" Năm 1959 -1960, Bến Tre" 1
" Năm 1968, Sài Gòn, Chợ Lớn"
" Năm 1968, Khe Sanh, Quảng Trị"
Năm 1974- 1975 Tây Nguyên và toàn Miền Nam
14 “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào? 1
Năm 1959 – 1960
Năm 1961 – 1965 1
Năm 1965 – 1968
Năm 1971 - 1972
15 “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào? 1
Năm 1959 – 1960
Năm 1961 – 1965
Năm 1965 - 1968 1
Năm 1967 – 1968
16 "Chiến thắng mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta, kết thúc bằng chiến dịch quân sự nào?" 1
Tây Nguyên
"Huế, Đà Nẵng "
"Quảng Trị, Thừa Thiên "
Hồ Chí Minh 1
17 "Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, năm 1972 ở Miền Bắc có chiến dịch quân sự nào nổi bật nhất?" 1
Chiến dịch phòng không 1
Chiến dịch thi đua giết giặc
"Chiến dịch thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"
" Chiến dịch tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mĩ "
18 "Qua lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên truyền thống gì?" 1
Xây dựng đất nước mạnh về quốc phòng để giữ nước
Dựng nước đi đôi với giữ nước 1
Quan tâm bảo vệ đất nước là hàng đầu
"Giữ nước là chủ yếu, rất quan trọng"
19 Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất? 1
" Thế về chính trị, ngoại giao "
Thế trận về sự bố trí lực lượng quân đội
Thế trận lòng dân 1
Thế của địa hình đánh giặc
20 "Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta, ở Miền Nam có những cuộc tổng tiến công và nổi dậy nào?" 1
 
Gửi ý kiến