Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE CUONG ON TAP TOAN 7-HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 28-12-2014
Dung lượng: 607.5 KB
Số lượt tải: 537
Số lượt thích: 0 người
HVT Câu 1: (2,0 điểm )
a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .
b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ
Câu 2: (2,0 điểm )
Thực hiện phép tính sau:
a) b) 
c) 2,9 + 3,7 + (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
d)
Câu 3: (2,0 điểm )
1) Tìm x biết : a) x -  b) x + 
2)Tìm hai số x, y biết :  và x + y = 10
Câu 4: (2D1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
3
-1
1
2
-2

y4


 2) Cho hàm số y = f(x) = 3x
a) vẽ đồ thị hàm số y = 3x
b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x
Câu 5: (2,0 điểm ) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.
a) Chứng minh: 
b) Chứng minh:AB //CE
LL. Bài 1: (2 điểm)
Làm tròn 5,045 đến chữ số thập phân thứ hai.
Tính 
x
 2
 -2
 3

 y
 6Cho hàm số y = f(x) = 2x + 3. Tính f(3)
Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Điền vào ô trống :
Bài 2: (3 điểm)
Thực hiện phép tính :  Tìm x , biết : 
Cho biết 35 công nhân hoàn thành một công việc trong 168 ngày . Hỏi 28 công nhân hoàn thành công việc đó hết bao nhiêu ngày ? ( Biết năng suất làm việc mỗi công nhân là như nhau).
Tìm số chữ số của A= 513.27

Bài 3 : (1,5 điểm) Cho hình vẽ
Giải thích vì sao a // b ?
Cho góc B1=2A1 . Tính góc A1 ?

Bài 4: ( 3,5 điểm ) Cho tam giác ABC có góc B = 600 , góc C = 400.
a) Vẽ hình , viết GT- KL bằng kí hiệu
b) Tính số đo góc A của tam giác ABC .
c) Gọi M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh .
d) Chứng minh: AC// BD.
-----------Hết-----------
LQDII/ NỘI DUNG ĐỀ:
Câu 1: (2,0 điểm )
Cho hình vẽ
Vì sao m//n?
b.Tính số đo x?
Câu 2: (1,0 điểm )
Thực hiện phép tính sau:
a) 2,9 + 3,7 + (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
b)
Câu 3: (2,5 điểm ) 1) Tìm x biết : a) x -  b) 
2)Tìm hai số x, y biết :  và x + y = 10
Câu 4: (2,5 điểm )
1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
3
-1
1
2
-2

y4


 2) Cho hàm số y = f(x) = 3x
a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x
b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x
Câu 5: (2,0 điểm ) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. 
a) Chứng minh:  b) Chứng minh:AB //CE
- HẾT -
LTT Câu 1. (2,5 điểm): Thực hiện phép tính ( hợp lý nếu có thể ) :
a/ A =  b/ B = c/ C = 3,75. 7,2 + 2,8 . 3,75
Câu 2.
 
Gửi ý kiến