Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quốc Việt
Ngày gửi: 10h:56' 15-01-2022
Dung lượng: 395.4 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ & ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN LỚP 2
A. PHẦN ĐỀ THI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH …


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN 2
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
---------------------


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị là số:
A. 67 B. 76 C. 60 D. 70
Câu 2: Số 42 được đọc là:
A. Bốn và hai
B. Bốn chục và hai đơn vị
C. Bốn mươi hai
D. Bốn mươi chục hai đơn vị
Câu 3: Kết quả của phép tính 16 + 20 bằng:
A. 26 B. 56 C. 46 D. 36
Câu 4: Kết quả của phép tính 3cm + 7cm bằng:
A. 9cm
B. 6cm
C. 10cm
D. 10
Câu 5: Số lớn nhất trong các số 93, 74, 17, 84 là số:
A. 93 B. 74 C. 17 D. 84

II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:
48 + 10
22 + 34
98 – 17
50 – 20
Bài 2 (2 điểm): Bạn Hà có 10 cái kẹo. Bạn Mai 15 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?
Bài 3 (1 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật?
/
--------------HẾT-------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH …


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN 2
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------


Bài 1 (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự tăng dần:
14, 15, 16, …, …., ….., 20, 21, …., …., …., 25.
Bài 2 (4 điểm): Đặt rồi tính:
15 + 24
32 + 16
88 – 15
90 – 40
Bài 3 (2 điểm): Sắp xếp các số 76, 24, 39, 82, 54:
a) Theo thứ tự giảm dần;
b) Theo thứ tự tăng dần.
Bài 4 (2 điểm): Lớp 1A có 27 bạn học sinh nam và 22 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?
Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao hình tam giác?
/
----------HẾT----------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH …


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN 2
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
---------------------


Bài 1 (4 điểm):
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
74, 75, 76, 77, …., …., ….., ….., ……, …., 84
15, 14, 13, …., …., ….., ….., 8, 7, …., …., 4, 3
10, 20, 30, …., …, ….., 70, …., 90
…., 34, 35, …., 37, …., …., 40, 41,…., 43
b) Viết các số:
Mười bảy:……..
Bốn mươi sáu:……
Hai mươi hai:……
Một trăm:……
c) Đọc các số: 84, 47, 58, 62
Bài 2 (2 điểm): Tính:
a) 15cm + 20cm = …..
b) 40 + 30 = …..
c) 27cm – 12cm = ….
d) 98 – 27 = …..

Bài 3 (2 điểm): Ổ trứng có 7 quả trứng, trong đó có 2 quả đã nở thành gà con. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?
/
Bài 4 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
24 + 10 …. 34
87 – 24 …. 89 – 26
13 + 24 …. 11 + 25
24 + 25 …. 89 – 42

----------HẾT----------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH …


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN 2
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
---------------------


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
 
Gửi ý kiến