Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Công Khanh
Ngày gửi: 09h:08' 01-10-2018
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 688
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT ……………. .KIỂM TRA 45’ 11 NH 2018-2019
Họ và tên:………………………….
Lớp: 11B….. Đề : 1
Điểm:
Lời phê:
Dùng bút chì tô đen vào lựa chọn đúng
1 7 13 19 25 
2 8 14 20 26 
3 9 15 21 27 
4 10 16 22 28 
5 11 17 23 29 
6 12 18 24 30 
Câu 1: Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H2SO4 0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là:
A. 3 B. 2 C. 1,5 D. 1
Câu 2: Một dung dịch chứa: x mol K+, y mol NH4+, a mol PO4 3- và b mol S2-. Biểu thức liên hệ giữa số mol các ion là:
A. x + y = 3a + 2b B. 2x + 3y = a + b C. x + y = a + b D. 3x + 2y = 2a + b
Câu 3: Trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol là:
A. 1,5M B. 1,2M C. 1,6M D. 0,15M
Câu 4: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dd A) . Cần pha loãng hay cô cạn dung dịch A bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH = 11 .
A. Pha loãng 100 lần B. Pha loãng 10 lần C. Cô cạn 10 lần D. Cô cạn 100 lần
Câu 5: Trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 100 ml NaOH 2M thu được dung dịch X . Nhúng quỳ tím vào dung dịch X sẽ quan sát được hiện tượng gì ?
A. Quỳ tím hóa đỏ. B. Quỳ tím mất màu. C. Quỳ tím không đổi màu. D. Quỳ tím hóa xanh.
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 10g CaCO3 vào dd HCl thu được V lít khí (đktc). Tính V
A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 8,96 lít D. 4,48 lít
Câu 7: Chất nào sau đây không dẫn điện ?
A. KOH nóng chảy B. Dung dịch KOH C. Dung dịch HCl D. NaCl rắn, khan
Câu 8: Trong dung dịch HCl 0,010M, pH bằng
A. 12 B. 11 C. 2 D. 3
Câu 9: Cho 10ml dd HCl có pH = 3.Cần thêm vào dd trên bao nhiêu ml nước để sau khi khuấy đều, thu được dd có
pH = 4?
A. 10ml B. 90ml C. 100ml D. 40ml.
Câu 10: Cho phương trình ion rút gọn sau: Ba2+ + SO42- BaSO4 , phương trình phân tử nào sau ứng với phương trình ion rút gọn trên?
A. BaCl2 + Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaCl. B. CH3COONa +HCl ( CH3COOH +NaCl.
C. FeS + 2HCl ( FeCl2 + H2S. D. BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4 + 2HCl.
Câu 11: Cho 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là:
A. 15ml. B. 20ml. C. 10ml. D. 25ml.
Câu 12: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,050M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
A. [H+] > [CH3COO-] B. [H+] = 0,050 M C. [H+] < [CH3COO-] D. [H+] < 0,050 M
Câu 13: Trường hợp nào sau đây các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch ?
A. Fe2+, NO3-, S2-, Na+. B. Al3+, SO42-, Mg2+, Cl-.
C. K+, CO32-, SO42-. D. H+, NO3-, SO42-, Mg2+.
Câu 14: Ba(NO3)2 là chất điện li mạnh. Nồng độ M của ion trong 100ml dung dịch Ba(NO3)2 0,05 M là:
A. 0,25M B. 0,005M C. 0,1M D. 0,05M
Câu 15: Trộn 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5 M với 250 ml dung dịch HCl 2M. Thể tích khí CO2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là
A.
 
Gửi ý kiến