Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra giữa kì 2 hoá 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Hoàng
Ngày gửi: 19h:41' 20-03-2022
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 538
Số lượt thích: 0 người
Tên: KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
Lớp: 9 Môn: Hoá 9
I.Trắc nghiệm ( 4 điểm )
A.Chọn câu trả lời đúng (2,5 đ)
1. Cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau:
a. SiO2 và H2O b. SiO2 và CO2 c. SiO2 và H2SO4 d. SiO2 và CaO
2. Dung dịch nào sau đây ăn mòn thuỷ tinh:
a. HNO3 b. HF c. NaOH d. CuCl2
3. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần:
a. P4. Cho 1,11g một kim loại tác dụng với nước, thu được 1,972 lít hiđro (đktc). Kim loại đó là:
a. Li b. Na c. K d. Rb
5. Hiđrocacbon A có 75% C về khối lượng. Công thức phân tử của A là:
a. CH4 b. C2H4 c. C2H2 d. C6H6 6. Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí nào trong số các khí sau:
a. H2 b. CO c. CH4 d. C2H4
7. Các nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn hiện nay được sắp xếp theo chiều tăng dần:
a. Nguyên tử khối b. Phân tử khối.
c. Điện tích hạt nhân nguyên tử c. Số electron lớp ngoài cùng
8. Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm:
a. 8 chu kỳ 7 nhóm b. 7 chu kỳ 8 nhóm
c. 8 chu kỳ 8 nhóm d. 7 chu kỳ 7 nhóm
9. Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?
a. CH4 b. C2H6O c. C2H4 d. C2H2
10. Chọn chất thích hợp điền vào chỗ “ ? ”để hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau:
2NaHCO3 to Na2CO3 + ? + H2O
a. CO b. CO3 c. H2CO3 d. CO2
B.Chọn công thức thích hợp điền vào chỗ trống (1,5 đ)
a…………+ 2 O2 → CO2 + 2 H2O b. C2H4 + 3……. → 2……. + 2 H2O
c. C2H2 + 2……. → C2H2Cl4 d……….+ CH4 → ………+ HCl
B. Tự luận ( 6 điểm )
Câu 1: Viết PTHH theo dãy biến hóa sau: (2 đ)
C CO2 CaCO3 CO2 → NaHCO3
Câu 2: Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: C2H4O2, C4H6, C3H6, C5H12 (1 đ)
Câu 3: Nêu sự hiểu biết của mình về ô nguyên tố: 32, 79, 93, 101.(1đ)
Câu 4: Đốt cháy 5,6 g chất hữu cơ A, thu được 13,2 g CO2 và 3,6 g H2O
a.Lập CTPT của A biết tỉ khối của A so với khí hiđro bằng 28 ( 1,5đ)
b. Viết CTCT của A (0,5đ)
(Cho: C= 12 , O=16 , H=1, Li=7, Na= 23, K= 39, Rb=85)
 
Gửi ý kiến