Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề KSCL cuối HKI các năm Huyện Sông Lô

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quang Đôn
Ngày gửi: 23h:55' 28-11-2016
Dung lượng: 570.5 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG Đề kiểm tra chất lượng năm học 2016-2017
KTVH THỊNH-VƯỢNG Môn : Toán 7
Thời gian : 120 phút
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1:Thực hiện phép tính:
 
 
e) ; f) .
Câu 2:Tìm x biết:
a) b)
 d) 
e) f)
Câu 3: Tìm x, y, z biết
a/ và b/ và 
c/ và d) và 
e/ và f) và 
Câu 4:Số bi của ba bạn Hà, Bảo, Chi tỉ lệ với 3; 4; 5. Biết số bi của Bảo nhiều hơn số bi của Hà 15 viên bi. Tính số bi mà mỗi bạn có.
Câu 5:Một hộp đựng ba loại bi màu khác nhau. Số lượng loại bi màu xanh, bi màu vàng và bi màu đỏ tỉ lệ với các số 5, 7, 9. Tính số bi mỗi loại, biết số bi màu
xanh ít hơn số bi màu vàng 4 viên.

Câu 6:Cho hình vẽ:
a/ Vì sao a // b?
b/ Tính số đo góc M1


Câu 7:Cho hình vẽ, biết AB//DE

Tính góc ACD biết góc A=600, góc D=320

………………………………………….HẾT…………………………………………..

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2016
MÔN : TOÁN 7
THỜI GIAN : 90 PHÚT

Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) ; b) 
c) d) 25% + -1 - 

e) f) 
Bài 2: Tìm x , biết:
 b) c) 
d) e) . f) 

Bài 3: Tìm x, y và z biết:
a) b) 5x = 8y = 20z; x – y – z = 3
c) và x.y = 192 d) và 

Bài 4:
Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp
7A ít hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5:
Hai lớp 7A và 7B có học sinh tỉ lệ với 5; 6. Biết rằng 2 lần số học sinh lớp 7A ít hơn 3 lần số học sinh lớp 7B là 21 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp?..................................HẾT.........................................


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM 2016
MÔN : TOÁN 7
THỜI GIAN : 90 PHÚT

Bài 1: Thực hiện phép tính:
a. b. 
c. d. 
Bài 2: Tìm x , biết:
a. b) 
c) d) = .

Bài 3: Tìm x, y và z biết:
a) và x +y = 40. b) )và 
c) và và x + y + z = 98 d) 2x = 3y = 5z và x + y –z = 95

Bài 4:
Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp,
biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với 3:4:5
Bài 5:
Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình, biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em
Bài 6:

Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 750, góc xOz = 250.
Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Tính góc yOz
Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
..................................HẾT.........................................

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG Đề kiểm tra chất lượng năm học 2016-2017
KTVH THỊNH-VƯỢNG Môn : Toán 7
Thời gian : 120 phút
………………………………………………………………………………………………….
Câu 1(2,0đ): Thực hiện phép tính

c) 
d) 
Câu 2(2,0đ): Tìm x ,
 
Gửi ý kiến