Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KT chương 3 HH 11 50% TN +50% TL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đại
Ngày gửi: 23h:19' 29-03-2017
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 1315
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Tươi)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKLAK
TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2016-2017
TOÁN HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG III
Thời gian: 45 phút


I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1 :
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể SAI ?

A.
Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

B.
Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C.
Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D.
Trong không gian cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì vuông góc với đường thẳng kia.

Câu 2 :
Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

A.
/
B.
/

C.
/
D.
/

Câu 3 :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, . SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA=a. Khi đó góc giữa SD và mp (SAC)=?

A.

B.

C.

D.


Câu 4 :
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?

A.
Ba vectơ /đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó cùng có giá thuộc một mặt phẳng.

B.
Ba vectơ /đồng phẳng nếu có một trong ba vectơ đó bằng vectơ /.

C.
Ba vectơ /đồng phẳng nếu có hai trong ba vectơ đó cùng phương.

D.
Cho hai vectơ không cùng phương / và /và một vectơ / trong không gian. Khi đó /đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n duy nhất sao cho /.

Câu 5 :
Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , tâm O,  và .Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABCD) gần bằng ?

A.

B.

C.

D.


Câu 6 :
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh sau, mệnh đề nào sai ?

A.

B.

C.

D.


Câu 7 :
Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD là hình vuông. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào?

A.

B.

C.

D.


Câu 8 :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I. Biết SA = SC; SB = SD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A.

B.

C.

D.


Câu 9 :
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông. Tất cả các cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp đều bằng a . Tích vô hướng / là :

A.
0
B.
/
C.
/
D.
/

Câu 10 :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Chọn khẳng định đúng:

A.
Trung điểm của AD là chiếu vuông góc của C lên mp (SAD).

B.
O là hình chiếu vuông góc của S lên mp (ABCD).

C.
A là chiếu vuông góc của C lên mp (SAB).

D.
O là hình chiếu vuông góc của B lên mp (SAC).

II PHẦN TỰ LUÂN (5 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a. Biết SA(ABCD) và SA =a.
(2đ) Chứng minh .
(1đ) Tính góc giữa SC và (ABCD).
(1đ) Gọi AM, AN lần lượt là đường cao của SAB và SAD. Chứng minh SCMN.
(1đ) Gọi E là trung điểm của AB, mặt phẳng (P) qua E và vuông góc với SB.
Xác định và tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P).
HẾT


phiếu soi - đáp án (Dành cho
 
Gửi ý kiến