Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ ÔN CUỐI NĂM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Xuyên
Ngày gửi: 15h:35' 13-09-2022
Dung lượng: 47.3 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người


BAØI KIEÅM TRA CUOÁI NĂM HỌC 2019 - 2020
Moân : Toaùn – LÔÙP 2
Thời gian : 40 phút ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

I. Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ( 4 điểm )
1) 92 là tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây ?
A. 32 và 50
B. 55 và 47
C. 37 và 55
2) Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17 ?
A. 56
B. 65
C. 45
3) 100 gồm mấy chục ?
A. 10 chục
B. 1 chục
C. 100
4) giá trị của chữ số 9 trong số 98 là ?
A. 9
B. 90
C. 900
5) Các số 136, 613, 163, 238 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
A. 136, 238, 163, 163
B. 136, 613, 163, 238
C. 136, 163, 238, 613
6) Cho hình tam giác ABC, biết độ dài cạnh AB = 17 cm; BC = 23cm; AC = 27 cm.
Chu vi hình tam giác ABC là :
A. 40 cm B. 57 cm C. 67 cm

7) Mỗi số 357, 825, 756, 528 được viết thành tổng nào ? (1 điểm)


II. TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM)
1. Tính (1 điểm)
4 7 =
3 9 =
36 : 4 =
25 : 5 =
40 : 5 x 4 = ………… = ………………
3 x 7 + 59 = ……………… = …………
2. Tìm x (1 điểm)
x - 253 = 436 638 - x = 205
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
64 + 18 65 - 29 262 + 25 857 - 324
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

4. Ñoäi Moät troàng ñöôïc 234 caây, ñoäi Hai troàng ñöôïc nhieàu hôn ñoäi Moät 42 caây. Hoûi ñoäi Hai troàng ñöôïc bao nhieâu caây ? (1 điểm)

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

5. Một phép trừ có hiệu bằng 36 và hiệu kém số trừ 8 đơn vị. Tìm số trừ và số bị trừ của phép trừ đó. ( 1 điểm )
Bài Giải

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

GVCN


Mai Thị Thanh Trang
III.ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM
I. Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ( 4 điểm )
1) 92 là tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây ? (0,5 điểm)
A. 32 và 50
B. 55 và 47
C. 37 và 55
2) Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17 ? (0,5 điểm)
A. 56
B. 65
C. 45
3) 100 gồm mấy chục ? (0,5 điểm)
A. 10 chục
B. 1 chục
C. 100
4) giá trị của chữ số 9 trong số 98 là ? (0,5 điểm)
A. 9
B. 90
C. 900
5) Các số 136, 613, 163, 238 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : (0,5 điểm)
A. 136, 238, 163, 163
B. 136, 613, 163, 238
C. 136, 163, 238, 613
6) Cho hình tam giác ABC, biết độ dài cạnh AB = 17 cm; BC = 23cm; AC = 27 cm.
Chu vi hình tam giác ABC là : (0,5 điểm)
A. 40 cm B. 57 cm C. 67 cm

7) Mỗi số 357, 825, 756, 528 được viết thành tổng nào ? (0,25 điểm mỗi ý đúng)


II. TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM)
1. Tính (mỗi ý đúng 0,25 điểm)
4 7 = 28

36 : 4 = 9

40 : 5 x 4 = 8 x 4 = 32
3 x 7 + 59 = 21 + 59 = 80
2. Tìm x (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
x - 253 = 436 638 - x = 205
x = 436 + 253 x = 638 - 205
x = 689 x = 4333. Đặt tính rồi tính (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
64 + 18 65 - 29 262 + 25 857 – 324

82 36 287 5334. (lời giải: 0,25, đáp số 0,25, phép tính đúng 0,5)
Baøi giaûi :
Đội hai trồng được là:
234 + 42 = 276(cây)
Đáp số: 276 cây5. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
Bài Giải

Số trừ là: 36 +8 = 44
Số bị trừ là:36 + 44 = 80
GgGVCN
 
Gửi ý kiến