Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ ÔN THI HK2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê thanh tài
Ngày gửi: 09h:47' 25-04-2022
Dung lượng: 17.9 KB
Số lượt tải: 642
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
Câu 1: Viết 1 pt chứng minh:
H2S có tính khử c) HCl có tính khử
SO2 có tính oxi hoá d) ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi
Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: FeSO4, Na2CO3, NaNO3, KBr
Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho:
a) Na + O2; b) S + Al; c) Fe2O3 + H2SO4loãng
d) CO + O2 loãng; e) S + F2; f) Mg + H2SO4 loãng;
Câu 4:Dẫn 13,44 lít khí SO2 (đktc) vào 400ml dd NaOH 2M.
a. Tìm khối lượng muối và nồng độ mol dd sau phản ứng.
b. Cho lượng dư dd Ca(OH)2vào dd sau phản ứng. Tính khối lượng kết tủa thu được.
Câu 5:Tỷ khối hơi của một hỗn hợp X gồm ozon và oxy so với hiđro bằng 18.
a) Xác định % về thể tích của X.
b) Hãy tính khối lượng của mỗi khí có trong 1,44 gam hỗn hợp khí trên?
Câu 6: Cho 5,04 gam hỗn hợp Al, Mg tác dụng với 68,6 g dd H2SO4 80% nóng thu được 5376 cm3 khí sunfurơ (sản phẩm khử duy nhất).
a) Tìm % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b) Tìm khối lượng và nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng.
ĐỀ 2
Câu 1: Viết phương trình chứng minh :
a.HCl có tính oxi hóa (1 phương trình) b. SO2 có tính oxi hóa (1 phương trình)?
c. SO2 có tính khử (1 phương trình) d. H2S có tính axit yếu (1 phương trình)
Câu 2: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaBr; K2S; K2SO4; NaNO3
Câu 3: Viết phương trình phản ứng giữa các cặp chất sau:
a) CaCO3+ H2SO4 loãng
b) FeS + H2SO4 loãng
c) Hg + Sd) H2 + S
e) O2 + C
f) Fe + O2

Câu 4:Dẫn 11,2 lít khí SO2 (đktc) vào 400ml dd KOH 3M.
a. Tìm khối lượng muối và nồng độ mol dd sau phản ứng.
b. Tính thể tích dd H2SO4 loãng 2M cần dùng để tác dụng hết với các chất có trong dd sau phản ứng
Câu 5 :Tỷ khối hơi của một hỗn hợp Y gồm oxy và ozon so với oxi bằng 1,1.
a) Xác định % về khối lượng của Y.
b) Hãy tính thể tích của mỗi khí ( ở đktc) có trong 1,12 lít hỗn hợp khí trên?
Câu 6: Cho cho 20,4 g hỗn hợp kim loại gồm Fe ,Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thu được 3,36 lít (đkc) khíH2S( Fe=56, Al=27, S=32, H=1, O=16)
a, Tính % khối lượng mỗi kim loại.
b, Nếu cho 17,55 gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với 61,25g dung dịch H2SO4 80% đặc nguội thì thu được V(l) khí SO2 và dung dịch Y. Xác định V và nồng độ % các chất trong dung dịch Y.
ĐỀ 3
Câu 1: Viết phương trình chứng minh:
a) HCl có tính khử (1phương trình) c) SO2 có tính oxi hoá (1 phương trình)
b) H2S có tính khử (1 phương trình) d) ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi (1 phương trình)
Câu 2 : Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: CuSO4; Na2SO3; NaNO3, MgCl2
Câu 3: Viết phương trình phản ứng
a. Cho H2SO4 loãng tác dụng với: Fe(OH)3, Na2CO3b. Cho S tác dụng với: Al, F2
c. Cho oxi tác dụng với: SO2 ; H2
Câu 4:Dẫn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 2M.
a. Tìm khối lượng muối và nồng độ mol dd sau phản ứng.
b. Cho lượng dư dd BaCl2vào dd sau phản ứng. Tính khối lượng kết tủa
Câu 5:Hỗn hợp khí A gồm ozon và oxi có tỉ khối hơi đối với hiđro là 19,2.
a) Xác định % về thể tích của A.
b) Hãy tính khối lượng của mỗi khí có trong 3,84 gam hỗn hợp khí trên?
Câu 6: Cho 12,2g hỗn hợp Fe – Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 98% nóng thu được 5,32 lít SO2 (sản
 
Gửi ý kiến