Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp và soạn lại
Người gửi: Lê Văn Vân
Ngày gửi: 20h:37' 11-07-2018
Dung lượng: 696.5 KB
Số lượt tải: 789
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC No1
=== ((( ===
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
Môn Toán – Lớp 2.Thời gian:45 phút.
Năm học: 2018 – 2019

Bài 1: (4 đ).
1, Viết số bé nhất có 3 chữ số.
2, Viết số lớn nhát có 3 chữ số.
3, Viết số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục.

Bài 2 (5 đ) a, Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

 1 2 7 4 3
6 3 4 2 3

7 3 8 8 6 1 4


b, Điền số? x 2 + 6 : 3 - 5

Bài 3(3đ)
a, Lan sinh vào ngày nào mà cứ 4 năm Lan mới được sinh nhật đúng ngày một lần ?
b, Thứ hai tuần này là ngày 2 tháng 4. Hỏi thứ năm tuần sau nữa là ngày nào ?

Bài 4(5đ)
Lan và Hà có một số que tính. Lan cho Hà 5 que tính nên số que tính của hai bạn bằng nhau và mỗi bạn có 20 que tính. Hỏi trước khi cho, mỗi bạn có bao nhiêu que tính ?
Tóm tắt Bài giải
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 (3đ). Hình vẽ bên có:
..............hình tam giác.
..............hình tứ giác.


GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC No1
=== ((( ===
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
Môn Toán – Lớp 2.Thời gian:45 phút.
Năm học: 2018 – 2019

Bài 1: (6 điểm)
1, Cho các chữ số 0, 1, 3, 5.
a. Các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:……........................................
…………………………………………………………………………………….
b. Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………
2, Viết tiếp 3 số thích hợp vào ô trống.
1; 2; 3; 5; 8; ; ; .
Bài 2: (4 điểm).
1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số bằng 11.
…………………………………………………………………………………….
2, Điền dấu +; - ; = thích hợp vào ô trống.
37 28 5 4 37 28 5 4

37 28 5 4
Bài 3: (3 điểm)
Có hai thùng dầu đựng dầu, thùng thứ nhất chưa 51 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 15 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bài nhiêu lít dầu?
Tóm tắt Bài giải
………………………… …………………………………...................……………….
………………………... …………………………………………...................……….
………………………... …………………………………………....................………
………………………... …………………………………………...................……….
………………………... …………………………………………....................………
………………………... ………………………………………...................………….
Bài 4: (4 điểm)
Hình vuông có 9 ô, mỗi ô viết
một trong các số từ 0 đến 8. Hãy điền
các ô bị xoá, biết rằng tổng các số trên 4
cùng một hàng, một cột, một đường chéo
đều có kết quả bằng nhau.
Bài 5: (3 điểm)
Cho hình vẽ sau: A
a, Hình vẽ bên có:……………….tứ giác. K
b, Hãy kể tên các hình tứ giác đó………. I E
…………………………………………. H G
…………………………………………
………………………………………… B D C
GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC No1
=== ((( ===
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
Môn Toán – Lớp 2.Thời gian:45 phút.
Năm học: 2018 – 2019

Bài 1 : (6 đ )
1, Cho các chữ số : 0,1,2,3.
a, Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên .
……………………………………………………………………………….
b, Tính tổng các số lớn nhất có hàng chục là 1,2,3; vừa viết được
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2, Viết tiếp 3 số thích hợp vào chỗ chấm
1, 2, 3, 5, 8, ….., ….., …..
Bài 2 (5 đ)
1:Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là:……………………………………………………………………………..
Tổng bé nhất của số có một chữ và số có hai chữ số
là:…………………………………………………………………………….
2, Thứ hai tuần này là ngày 19 tháng 3. vậy ;
Thứ hai tuần trước là ngày ……………….
Thứ hai tuần sau là ngày …………………;
Bài 3: (5điểm)
Nếu Lan cho Nga 12 nhãn vở thì số nhãn vở cuả hai bạn bằng nhau và mỗi bạn có 21 nhãn vở. Hỏi trước khi cho Lan có bao nhiêu nhãn vở, Nga có bao
Nhiêu nhãn vởNga có bao nhiêu nhan vở.
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác