Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Giang
Ngày gửi: 21h:33' 05-11-2019
Dung lượng: 18.0 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC
TRƯỜNG TH&THCS HỒNG PHƯƠNG
ĐỀ KSHS GIỎI NĂM HỌC 2019-2020

Môn thi : Tiếng Anh 6 –LẦN 1
Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề
PART A. PHONETICS
I. Choose the word whose underlinedpart is pronounced differently from the others in each group. 10 x 0,1 =1pt
1D
2A
3D
4B
5D

6B
7A
8.NO
9C
10C


PART B. VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best answer from the four options to complete each of the following sentences.
20 x 0,1 = 2pts
1A
2D
3D
4B
5B

6B
7A
8C
9C
10A

11C
12A
13D
14C
15D

16A
17B
18D
19A
20D


II. Find out one mistake in each sentence and correct it.( 5 x 0,1 = 0,5pt)
1C-homework
2A-any
3C-some
4C-is standing
5-C- on the left


III. Complete the following sentences with an appropriate form of the word in BLOCK CAPITALS. (5 x 0,1 = 0,5pt)
1.second
2.better
3longest
4.beautiful
5.nationality


IV. Fill in each gap with ONE suitable preposition.(5 x 0,1 = 0,5pt)
1.at
2.on
3.in
4.between
5.of


PART C. READING
I. Read the passage and choose the correct answer (A or B, C, D) to fill in the gap.
10 x 0,1 =1pt
1.A
2.A
3.A
4.D
5.D

6.B
7.B
8.D
9.A
10.C

II. Fill in each gap with ONE suitable word.10 x 0,1 =1pt
1.It
2.staying
3.him
4.are
5.washing

6.have
7.with
8.they
9.evening
10.do


III. Read the following passage and answer the questions.(5 x 0,1 = 0,5pt)
1. She is twenty years old.
2. There are five people in her family.
3. They are blue.
4.Yes, there is.
5.No, they don’t beacause they can’t drive.
PART D. WRITING
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the sentence printed before.
(5 x 0,3 = 1,75pts)
1. There are forty classrooms at Phong’s school
2. What is the prize of a box of chocolate?
3. Does your father get to work by bike?
4. Her hair is long
5. Mai is the most intelligent in our class
II. Write about (100 -120 words) to say about your house.(5pts)

 
Gửi ý kiến