Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thanh Xuân
Ngày gửi: 07h:56' 04-11-2020
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS GIA VÂN

 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: TIN HỌC
Thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 03 câu, trong 01 trang


Tổng quan đề thi:

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

BÀI 1
XET_TAMGIAC.PAS

BÀI 2
TINHTONG.PAS

BÀI 3
DEMPHANTUX.PAS

Lưu ý:
Thí sinh bắt buộc phải viêt tên chương trình như trên (ví dụ: program giai_bl;).

Nêu ý tưởng, thuật toán và viết chương trình pascal cho các yêu cầu sau:
BÀI 1. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN (7 điểm)
Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Kiểm tra xem 3 số đó có thỏa mãn:
- Là 3 cạnh của 1 tam giác thường
- Là 3 cạnh của 1 tam giác cân
- Là 3 cạnh của 1 tam giác đều
- Không là 3 cạnh của 1 tam giác
BÀI 2. TÍNH TỔNG (7 điểm)
Viết chương trình tính tổng S=-1+2-3+…….+(-1)n.n, với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím.
BÀI 3. ĐẾM PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ X XUẤT HIỆN TRONG MẢNG (6 điểm)
Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên và nhập giá trị x, rồi đếm xem trong dãy có mặt bao nhiêu số x ?

HẾT

Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh ........................................
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:................................................................................................
Giám thị 2:..........................................................................................
TRƯỜNG THCS GIA VÂN
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2017 - 2018
MÔN: TIN HỌC
( Hướng dẫn này gồm 3 trang)


I. Đáp án và thang điểm
- Ý tưởng thuật toán đúng cho 02 điểm.
- Thuật toán đúng cho 02 điểm.
- Viết chương trình đúng cho 03 điểm.
- Riêng câu 3 viết chương trình đúng cho 02 điểm
- Chương trình Pascal chấm từ trên xuống. Đúng đến đâu cho điểm đến đó. Tùy từng trường hợp thống nhất cho điểm.
II. Tóm tắt ý tưởng, thuật toán, chương trình nguồn.
Bài 1.
- Ý tưởng thuật toán.
Xét các trường hợp của a, b và c:
- Nếu a>0 và b>0 và c>0 và (a+b>c) và (b+c>a) và (a+b>c), trong đó:
+ Nếu a=b và b=c thì a, b, c là ba cạnh của tam giác đều.
+ Nếu a=b hoặc b=c hoặc c=a thì a, b, c là ba cạnh của tam giác cân.
+ Ngược lại a<>b và b<>c và c<>a là ba cạnh tam giác thường.
- Ngược lại a, b, c không là ba cạnh của tam giác.
- Thuật toán.
- Bước 1: Nhập a và nhập b và nhập c
- Bước 2: Kiểm tra các trường hợp của a, b và c:
- Nếu a>0 và b>0 và c>0 và (a+b>c) và (b+c>a) và (a+b>c), trong đó:
+ Nếu a=b và b=c thì a, b, c là ba cạnh của tam giác đều.
+ Nếu a=b hoặc b=c hoặc c=a thì a, b, c là ba cạnh của tam giác cân.
+ Ngược lại a<>b và b<>c và c<>a là ba cạnh tam giác thường.
- Ngược lại a, b, c không là ba cạnh của tam giác.
- Bước 3: Đưa ra kết luận rồi kết thúc.
- Chương trình nguồn.
Program Xet_Tamgiac;
Uses Crt;
Var a,b,c:Integer;
Begin
Clrscr;
Write(`Nhap a= `); Readln(a);
Write(`Nhap b= `); Readln(b);
Write(`Nhap c= `); Readln(c);
If (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (b+c>a) and (a+b>c) then
If (a=b) and (b=c) then writeln(`a, b, c la ba canh cua tam giac deu`)
Else
If (a=b) or (b=c) or (a=c) then writeln(
 
Gửi ý kiến