Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Huyền
Ngày gửi: 21h:23' 14-06-2021
Dung lượng: 672.5 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1: THI HSG HUYỆN ÂN THI
Năm học:2011-2012
Môn : Hóa Học 9
Câu 1(2,5điểm)
Hỗn Hợp gồm Al,Fe,Cu chia làm 2 phần A,B.Tiến hành TN như sau:
a.- Phần Á cho tac dụng với dung dịch NaOH dư.
- Phần B cho tác dụng với dung dịch HCl dư.
Trình bày hiện tượng xảy ra . Viết Phương trình HH..
b. Lọc kết tủa ở phần trên thu được các dung dịch X,Y .Tiếp tục.
- Cho dung dịch HCl vào X cho đến dư.
- Cho dung dịch NaOH vào Y cho đến dư.
Trình bày hiện tượng xảy ra. Viết PTHH.
Cho các nguyên liệu Fe3O4 , MnO2, HCl. Viết PTHH điều chế FeCl3.
Câu 2 (2điểm)
Trong thành phần khí thải của 1 nhà máy có chứa khí CO2, SO2, Cl2.
Em hãy đề xuất 1 phương pháp để loại bỏ các khí nay trước khi thải ra môi trường.
Chỉ dung H2O và dung dịch HCl hãy nhận biết các chất sau đây đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn Ag2O, BaO, MgO, MnO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, CaCO3,
Câu 3(2 điểm)
X là dung dịch NaOH, Y là dung dịch HCl. Cho 120g dung dịch X vào cốc chứa 200ml dung dịch Z chỉ chứa 1 chất tan. Cô cạn dung dịch Z thu được 17,55g rắn khan. Tính C% của dd X và CM của dung dịch Y.
Câu 4(1,5 điểm)
Xác định lượng AgNO3, tách ra khi làm lạnh 2500g dd AgNO3 bão hòa ở 60o C xuống 100 C. Cho biết độ tan AgNO3 ở 600C là 525g và 100C là 170.
Câu 5(2 điềm)
Cho 20,4 g hỗn hợp X gồm Fe; Zn; Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác 0,2 mol X tác dụng đủ với 6,16(l) Cl2. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong X.
ĐỀ 2 : QUAN SƠN 16-17
Câu 1: (2,5đ)
Không dùng thêm hoá chất nào khác hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4.
Câu 2: (4đ)
Cho sơ đồ biến hóa sau:
(6)
CaCO3  CaO  A  B  C  CaCO3


(7) D (8)
Hãy tìm các chất ứng với các chữ cái: A, B, C, D. Biết rằng chúng là những chất khác nhau. Viết phương trình phản ứng.
Câu 3: (3,5đ)
Khí CO2 có lẫn khí CO và O2. Hãy trình bày phương pháp để thu được khí CO2 tinh khiết.
Có hỗn hợp gồm Al2O3, SiO2, Fe2O3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp.
Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho Fe dư vào axit H2SO4 đặc, nóng.
Câu 4: (6đ)
Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng 34,8 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp trên bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thoát ra 17,92 lít khí H2 (đktc). Nếu hòa tan hỗn hợp trên bằng axit H2SO4 đặc nóng thì thoát ra 24,64 lit SO2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Sục rất từ từ V lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 148g dung dịch Ca(OH)2 20% thì thu được 30g kết tủa. Tính V và nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng?
Câu 5: (4đ)
Có hỗn hợp gồm bột sắt và bột kim loại M có hoá trị n. Nếu hòa tan hết hỗn hợp này trong dung dịch HCl, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với khí Cl2 thì thể tích khí Cl2 cần dùng là 8,4 lít (đktc). Biết tỉ lệ nguyên tử Fe và kim loại M là 1 : 4.
Tính thể tích khí Cl2 (đktc) đã hóa hợp với kim loại M.
Xác định hoá trị n của kim loại M.
Nếu khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp là 5,4 gam thì M là kim loại nào?

Biết: Fe = 56, H = 1, Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5; S = 32, Al = 27.
ĐỀ 3 : YÊN MỸ 17-18
Câu I. (7,5 điểm).
1. Mô tả và giải thích hiện tượng (lập phương trình hóa học) xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:
Cho bari vào dung
 
Gửi ý kiến