Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TAM
Người gửi: Lê An An
Ngày gửi: 09h:30' 02-11-2021
Dung lượng: 250.0 KB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 1 người (Đặng Thành Trung)

TRƯỜNG THPT LAM KINH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI - LẦN 1
Năm học: 2021-2022
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày khảo sát: 23/10/2021
(Đề khảo sát có 06 trang, gồm 50 câu)

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………..
Số báo danh:...................................................... Phòng thi............................
Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80

Câu 1: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 29,55. B. 19,70. C. 39,40. D. 35,46.
Câu 2: Hòa tan 14,88 g Na2O vào nước được dung dịch X. Cho 14,2 g P2O5 vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn
A. 31,06 g B. 30,16 g C. 78,72 g D. 24g
Câu 3: Cho các chất sau: etyl amin, glyxin, phenylamoni clorua, etyl axetat. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 4: Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, t0), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
A. glucozơ, saccarozơ. B. glucozơ, sorbitol.
C. glucozơ, fructozơ. D. glucozơ, etanol
Câu 6: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?
A. Trùng hợp vinyl xianua.
B. Trùng ngưng axit aminocaproic.
C. Trùng hợp metyl metacrylat.
D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là
A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 8: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện ?
A. Dung dịch NaCl trong nước B. Dung dịch H2SO4 trong nước.
C. Dung dịch KCl trong nước. D. Dung dịch C2H5OH trong nước
Câu 9: Kim loại Cu tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?
A. FeCl2. B. Fe(NO3)2. C. AgNO3. D. CuSO4.
Câu 10: Cho dãy các chất: stiren, toluen, vinylaxetilen, đivinyl, axetilen. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở điều kiện thường là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 11: Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2
Câu 12: Axit X có rất nhiều ứng dụng quan trọng, phần lớn dùng để điều chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2,... ngoài ra còn dùng để sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm, dược phẩm,... Công thức của X là
A. H3PO4. B. HCl. C. H2SO4. D. HNO3.
Câu 13: Ancol benzylic có công thức là
A. C3H5OH. B. CH3OH. C. C2H5OH. D. C6H5CH2OH
Câu 14: Dung dịch A cho pH > 7, dung dịch B cho pH < 7; dung dịch D cho pH = 7. Trộn A với B thấy xuất
 
Gửi ý kiến