Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 12 > (36938 bài)

Pdf-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 23:01:04

Pdf-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-12-18 17:10:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-17 23:52:41

Word-logo-small

kiem tra 1tiet lan 1

Ngày gửi: 2018-12-17 20:15:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-17 18:31:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-12-17 18:28:34

Pdf-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-17 10:26:24

Word-logo-small

KIỂM TRA HKI HÓA 12 - Lần ...

Ngày gửi: 2018-12-17 02:00:48

Pdf-small

Giải chi tiết đề tham khảo mô...

Ngày gửi: 2018-12-15 21:29:14

Word-logo-small

ÔN TẬP HỮU CƠ 12- PHẦN LÍ THUYẾT

Ngày gửi: 2018-12-14 13:03:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết lần 2 hk 1

Ngày gửi: 2018-12-14 10:09:35

Word-logo-small

Đề thi HKI Hóa 12

Ngày gửi: 2018-12-12 22:08:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-12 09:06:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-10 22:43:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-10 15:05:39

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-12-10 15:02:15

Word-logo-small

Đề thi thử THPT QG 2018-2019 ...

Ngày gửi: 2018-12-10 10:01:18

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-12-09 19:19:08

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-12-09 09:30:53

Word-logo-small

sửa đề của bộ

Ngày gửi: 2018-12-09 08:47:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 1- Có ma trận

Ngày gửi: 2018-12-09 07:52:58

Xls-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-08 21:39:14

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-12-08 21:22:56

Word-logo-small

DE ÔN TONG HOP LY THUYET SO 1.

Ngày gửi: 2018-12-08 19:49:02

Word-logo-small

đề thi học kì 1 hóa học 12

Ngày gửi: 2018-12-08 19:23:54

Pdf-small

Giải chi tiết đề tham khảo 2019

Ngày gửi: 2018-12-08 14:30:33

Word-logo-small

GIAI CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO TH...

Ngày gửi: 2018-12-07 16:26:42

Word-logo-small

GIAI CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO TH...

Ngày gửi: 2018-12-07 16:26:07

Word-logo-small

GIAI CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO TH...

Ngày gửi: 2018-12-07 16:25:19

Word-logo-small

GIAI CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO TH...

Ngày gửi: 2018-12-07 16:24:39

Word-logo-small

GIAI CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO TH...

Ngày gửi: 2018-12-07 16:23:39

Word-logo-small

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Ngày gửi: 2018-12-07 09:21:54

Word-logo-small

KIỂM TRA HKI HÓA 12, Lần 3...

Ngày gửi: 2018-12-07 07:00:06

Pdf-small

Đề thi tham khảo THPT QG 2019...

Ngày gửi: 2018-12-06 13:28:09

Word-logo-small

ĐỀ MINH HỌA CỦA BGD MON HOA H...

Ngày gửi: 2018-12-06 13:21:37

Pdf-small

ĐỀ THI MINH HỌA NĂM 2019

Ngày gửi: 2018-12-06 13:05:20