Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI GIỮA KỲ I VẬT LÝ 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Bằng
Ngày gửi: 14h:58' 22-11-2017
Dung lượng: 160.0 KB
Số lượt tải: 465
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Duy Quý, Phan Thu Trang)
SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT CHÂN MỘNG
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Vật Lý - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút


Họ và tên học sinh:………………………………Lớp 10A
- Làm trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án được chọn.
- Làm tự luận vào mặt sau của đề này.
A. Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan. ( 6 điểm)

Câu 1: Vật chuyển động biến đổi đều có vận tốc là: v = 3+t ( v tính bằng m/s; t tính bằng s). Vận tốc của vật lúc t = 1s là
A. 4m/s B. 3m/s C. 5m/s D. 6m/s
Câu 2: Chọn câu đúng. Trong chuyển động thì
A. quỹ đạo không có tính tương đối. B. quãng đường có tính tương đối.
C. vận tốc có tính tương đối. D. khối lượng của vật có tính tương đối.
Câu 3: Để đo thời gian của chuyển động, người ta dùng
A. thước mét. B. đồng hồ. C. cân. D. ampe kế.
Câu 4: Chọn câu đúng. Chuyển động thẳng đều có đặc điểm
A. Có tốc độ tăng dần đều. B. Quỹ đạo là đường tròn.
C. Quỹ đạo là đường thẳng. D. Có tốc độ giảm dần đều.
Câu 5: Vât A tác dụng lên vật B lực 30N thì vật B tác dụng lên vật A lực có độ lớn là
A. 30N B. nhỏ hơn 30N
C. lớn hơn 30N D. vật B không tác dụng lực lên vật A
Câu 6: Chọn câu đúng. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì
A.vận tốc và gia tốc trái dấu. B. gia tốc luôn âm.
C. vận tốc luôn dương. D. vận tốc và gia tốc cùng dấu.
Câu 7: Chọn cách viết đúng. Hệ thức của định luật II Niu - tơn.
A.  B.  C.  D. 
Câu 8: Vật chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động: x = 2 + t (x tính bằng m; t tính bằng s). Tọa độ x của vật ở thời điểm t = 1s là:
A. 4m B. 2m C. 3m D. 1m
Câu 9: Vật có khối lượng 1 kg, chịu tác dụng của lực có độ lớn 1,5N. Độ lớn gia tốc của vật thu được là
A. 2m/s2 B. 1/2m/s2 C. 1m/s2 D. 1,5m/s2
Câu 10: Chọn câu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ góc ( và chu kì T là:
A. ( = 2(T B. ( =  C. ( =  D. ( = 
Câu 11: Cho 2 lực đồng quy, cùng chiều, có độ lớn bằng 9N và 3N. Tìm độ lớn của hợp lực?
A. 9N B. 3N C. 6N D. 12N
Câu 12: Rơi tự do không có đặc điểm nào sau đây.
A. Gia tốc rơi là 10m/s2 hoặc 9,8 m/s2. B. Phương rơi nằm ngang.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. D. Chiều từ trên xuống.

B. Phần câu hỏi tự luận.( 4 điểm)

Câu 1: Một ô tô có khối lượng m = 2500kg, bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Sau thời gian t đạt tốc độ 8m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn 2000N. Tính gia tốc của ô tô và thời gian t?
Câu 2: Hai vật chuyển động ngược chiều, trên một đường thẳng qua A, B, khoảng AB = 15m. Vật thứ 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ, từ A đi về B,với độ lớn của gia tốc là 1,1m/s2. Cùng thời điểm vật thứ nhất qua A,vật thứ hai đang chuyển động với tốc độ 10m/s qua B thì chuyển động thẳng chậm đân đều với độ lớn của gia tốc là 3,6m/s2. Hợp lực tác dụng lên vật không đổi trong suất quá trình vật chuyển động.
a. Viết phương trình chuyển động của hai vật?
b. Tính
 
Gửi ý kiến