Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Thanh Thuỷ
Ngày gửi: 21h:21' 23-05-2018
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ
MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Khoa học – Lớp 4
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu, số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
Vận dụng cao
TổngTN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Con người và sức khỏe
- Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.
- Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể.
- Sử dụng thức ăn sạch và an toàn.
- Cách phòng tránh các bệnh.


Số câu0,5


0,5

1
1


2
1Số điểm

1
2

2
1


5đ
1đ

2 . Vật chất và năng lượng
- Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Vai trò của nước trong đời sống sản xuất và sinh hoạt.
- Một số tính chất của không khí.
- Một số biện pháp bảo vệ nguồn nước.


Số câu


0,5


0,5
1


1
1
2Số điểm

1


1
1


1
2đ
2đ


TỔNG
Số câu
1

1
1
1
1

1
3
3Số điểm

2

3
1
2
1

1
7đ
3đ

 TỔ KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH ĐỀ DUYỆT CỦA TỔ CM NGƯỜI LẬP
LĐ TTĐinh Thị Minh Phượng Vũ Thị Chang Đoàn Thị Thanh Thủy
TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ
MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 4
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu, số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
Vận dụng cao
TổngTN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

 I. LỊCH SỬ
Một số sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỉ XIII :
- Mốc lịch sử, nhân vật và sự kiện lịch sử.
- Việc làm của nhà Trần nhằm củng cố, xây dựng đất nước.
- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.


Số câu


11


1

*
2
1


Số điểm
2,0

1,0


1,5

0,5
3,0
2,0

 II. ĐỊA LÍ
Một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi), con người và hoạt động sản xuất chính của Dãy Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng Bắc Bộ.


Số câu

1


1
1
1


1
2
2Số điểm
2,0


1,0
1,0
0,5


0,5
3,0
2,0


TỔNG
Số câu
2

1
1
1
2


1
4
3Số điểm

4,0

1,0
1,0
1,0
2,0


1,0
6,0
4,0


Ghi chú: Phần chữ đỏ (Lịch sử) em kiểm tra tự luận nội dung gì thì ghi nội dung đó vào ma trận nhé !
TỔ KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH ĐỀ DUYỆT CỦA TỔ CM NGƯỜI LẬP
LĐ TTĐinh Thị Minh Phượng Vũ Thị Chang Đoàn Thị Thanh Thủy

 
Gửi ý kiến