Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đỗ Đăng Khoa
Ngày gửi: 08h:48' 22-08-2019
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Quới Điền
Họ và tên:………………………
Lớp:………….
(Đề dự bị)
 KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018– 2019
MÔN : HÓA HỌC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM
LỜI PHÊ
....................................................
....................................................
....................................................
Chữ ký giám thị
………………………………..........
………………………………..........



Số tờ làm bài:………………

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3,0 điểm (Đề kiểm tra gồm 02 tờ, học sinh làm bài trắc nghiệm trực tiếp trên tờ 1, nộp lại bài làm trắc nghiệm sau 15 phút kể từ lúc tính giờ làm bài và nộp bài làm tự luận sau khi kết thúc thời gian kiểm tra)
Cho biết nguyên tử khối N=14, H=1, Na=23, Zn = 65, O = 16, N = 14,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng trong bình chứa khí oxi thu được 16g đồng (II) oxit CuO. Khối lượng khí oxi đã phản ứng là:
A. 6,4g B. 4,8g C. 3,2g D. 1,6g
Câu 2. Hiện tượng quan sát được khi thổi hơi thở vào nước vôi trong là:
A. Nước vôi trong có màu xanh B. Nước vôi trong hoá đục
C. Nước vôi trong có màu đỏ D. Không có hiện tượng gì.
Câu 3. Phản ứng nào sau đây có thể xãy ra khi điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm:
A. 2HgO ( 2Hg + O2 B. 2KClO3 ( 2KCl + 3O2
C. 2H2O ( 2H2 + O2 D. Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2
Câu 4. Cho các phản ứng hoá học sau:
1. 3Fe + O2 ( Fe3O4 4. 4Al + O2 ( 2Al2O3
2. CaCO3 ( CaO + CO2 5. 2KMnO4 ( K2MnO4 + MnO2 + O2
3. Na2O + H2O ( 2NaOH 6. C2H4 + 3O2 ( 2CO2 + 2H2O
Hãy chỉ ra phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ?
A. 2, 4, 6 B. 1, 4, 6 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 5
Câu 5. Oxit là hợp chất của oxi với:
A. Một nguyên tố kim loại B. Một nguyên tố phi kim.
C. Một nguyên tố hoá học khác. D. Các nguyên tố hoá học khác.
Câu 6. Công thức hoá học của diphotpho pentaoxit là:
A. P5O2 B. P2O5 C. PO5 D. P2O
Câu 7- Nguyên liệu để điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là:
A. H2O B. Không khí và H2O
C. Kim loại và H2O D. Kim loại và axit
Câu 8. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm toàn những muối trung hoà
A. Na2CO3, CuSO4, Ca(H2PO4)2, KHSO4
B. KHCO3, NaHSO4, NaH2PO4, K2HPO4
C. CaCO3, BaSO4, ZnCl2, Mg(NO3)2
D. NaHCO3, KNO3, CuCl2, FeS
Câu 9- Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm:
A. Ngữa thẳng đứng B. Nằm ngang
C. Úp thẳng đứng D. Tuỳ ý
Câu 10. Hãy chỉ ra dãy chất gồm toàn những bazơ tan được trong nước:
A. NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2
B. KOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3
C. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
D. NaOH, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2
Câu 11. Người ta cho kẽm tác dụng với axit clohidric để điều chế hidro. Muốn điều chế được 2,24 lít khí H2 (đktc) thì phải dùng số gam kẽm là:
A. 6,5 g B. 16 g
C. 13 g g D. 9,75 g
Câu 12. Một oxit của nito có phân tử khối bằng 108. Công thức hoá học của oxit đó là:
A. NO B. NO2 C. N2O3 D. N2O5












II. Tự luận:
Câu 1:(1đ) Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì ?
1. P2O5 + H2O ( H3PO4
2. KClO3 ( KCl + O2
3. Na2O + H2O ( NaOH
4. Zn +
 
Gửi ý kiến