Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam
Người gửi: Phan Thanh Tâm
Ngày gửi: 15h:46' 12-01-2022
Dung lượng: 502.1 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM


(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: SINH HỌC – Lớp 11
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 407

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật?
A. Pha tối của thực vật C3 diễn ra vào ban đêm.
B. Pha sáng ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM là giống nhau.
C. Pha sáng của thực vật C3 diễn ra vào ban đêm.
D. Pha tối của thực vật CAM diễn ra tại màng tilacoit của lục lạp.
Câu 2: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?
A. Nitơ. B. Phôtpho. C. Hiđrô. D. Sắt.
Câu 3: Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH?
A. Diệp lục b. B. Xantôphyl. C. Carôten. D. Diệp lục a.
Câu 4: Quá trình hấp thụ các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút ở thực vật theo cơ chế thụ động có đặc điểm nào sau đây?
A. Từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion đó thấp hơn, không cần tiêu tốn năng lượng.
B. Từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion đó cao hơn, không cần tiêu tốn năng lượng.
C. Từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion đó thấp hơn, cần tiêu tốn năng lượng.
D. Từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion đó cao hơn, cần tiêu tốn năng lượng.
Câu 5: Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vận tốc máu trong tĩnh mạch là nhỏ nhất. B. Huyết áp ở tĩnh mạch là thấp nhất.
C. Vận tốc máu trong mao mạch là lớn nhất. D. Huyết áp ở mao mạch cao nhất.
Câu 6: Bộ phận nào sau đây không thuộc cấu tạo của hệ tuần hoàn?
A. Tim. B. Hệ thống mạch máu. C. Phổi. D. Dịch tuần hoàn.
Câu 7: Bào quan nào sau đây thực hiện quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật?
A. Lục lạp. B. Ti thể. C. Mạng lưới nội chất. D. Không bào.
Câu 8: Ống tiêu hóa của động vật ăn thực vật có đặc điểm nào sau đây?
A. Dạ dày một ngăn hoặc 4 ngăn. B. Ruột ngắn hơn ruột của động vật ăn thịt.
C. Manh tràng không phát triển. D. Răng nanh luôn dài và nhọn.
Câu 9: Dòng mạch rây ở thực vật gồm các thành phần chủ yếu nào sau đây?
A. Saccarôzơ, axit amin. B. Glucôzơ, ion khoáng.
C. Nước, vitamin. D. Glucôzơ, chất béo.
Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về điểm giống nhau trong pha tối của thực vật C3 và C4?
A. Thời gian thực hiện là ban ngày.
B. Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP.
C. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG.
D. Không gian thực hiện là lục lạp của tế bào bao bó mạch.
Câu 11: Bào quan nào sau đây ở thực vật xảy ra quá trình quang hợp?
A. Lizôxôm. B. Ribôxôm. C. Lục lạp. D. Ti thể.
Câu 12: Cơ quan nào sau đây của thực vật trên cạn có chức năng hút nước từ đất?
A. Thân. B. Lá. C. Hoa. D. Rễ.
Câu 13: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của sự xâm nhập nước và ion khoáng vào rễ theo con đường chất nguyên sinh - không bào?
A. Nhanh và được chọn lọc. B. Chậm và không được chọn lọc.
C. Chậm và được chọn lọc. D. Nhanh và không được chọn lọc.
Câu 14: Bề mặt trao đổi khí ở động vật không có đặc điểm nào sau đây?
A. Có sự lưu thông khí O2 và CO2. B. Diện tích bề mặt trao đổi khí hẹp.
C. Bề mặt trao đổi khí mỏng và
 
Gửi ý kiến