Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam
Người gửi: Phan Thanh Tâm
Ngày gửi: 15h:58' 13-01-2022
Dung lượng: 89.7 KB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: HÓA HỌC – Lớp 11
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 301Họ và tên: ......................................................... SBD: ...........................Lớp: ..................
Cho nguyên tử khối: H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Fe = 56.
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Câu 1: Chất nào sau đây không phải là chất điện li?
A. Ancol etylic (C2H5OH). B. Natri clorua (NaCl).
C. Kali hiđroxit (KOH). D. Axit clo hiđric (HCl).
Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí NH3 bằng cách
A. đun nóng NH4Cl với Ca(OH)2. B. tổng hợp từ N2 và H2 (t0, xt, p).
C. nhiệt phân NH4Cl. D. nhiệt phân NH4NO3.
Câu 3: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc nguội?
A. Fe. B. Al. C. Pt. D. Cu.
Câu 4: Số oxi hóa của C trong CO2 là
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Muối nào sau đây là muối nitrat?
A. Na2SO4. B. MgCl2. C. NH4Cl. D. KNO3.
Câu 6: Muối nào sau đây không tan trong nước?
A. (NH4)2CO3. B. NaNO3. C. K2SO4. D. BaCO3.
Câu 7: Nguyên tố nitơ ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn?
A. IIIA. B. IIIB. C. VB. D. VA.
Câu 8: Một dung dịch có môi trường axit thì có
A. [H+] = [OH-]. B. [H+] > [OH-]. C. [H+] < 10-7M. D. [H+] = 10-7M.
Câu 9: Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit?
A. NaHCO3. B. NH3. C. HNO3. D. NaOH.
Câu 10: Trong các muối sau, muối nào là muối trung hòa?
A. NH4HCO3. B. NaHCO3. C. Na2SO4. D. KHSO4.
Câu 11: Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là
A. phản ứng giữa các ion. B. phản ứng tạo thành các chất kết tủa.
C. phản ứng giữa chất oxi hóa và chất khử. D. sự phân li thành các ion trong dung dịch.
Câu 12: Chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là chất
A. oxi hóa. B. điện phân. C. dễ tan. D. điện li.
Câu 13: Phản ứng giữa NH3 và HNO3 tạo thành sản phẩm có tên gọi là
A. axit nitric. B. amoni clorua. C. amoni nitrat. D. amoni nitrit.
Câu 14: Nồng độ mol/lít của ion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,1 M là
A. 0,4. B. 0,1. C. 0,2. D. 1,0.
Câu 15: Cặp chất nào sau đây (trong dung dịch) phản ứng được với nhau?
A. Na2CO3 và KNO3. B. NaOH và HCl.
C. KCl và NaNO3. D. Fe2(SO4)3 và NaNO3.
Câu 16: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn muối AgNO3 là
A. AgNO2, O2. B. Ag, NO2, O2. C. Ag, NO, O2.D. AgO, NO2, O2.
Câu 17: Đặc điểm nào sau đây saiđối với N2?
A. Phân tử có liên kết ba kém bền. B. Tương đối trơ ở nhiệt độ thường.
C. Thể hiện tính khử khi tác dụng với O2.D. Thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2.
Câu 18: Phản ứng nào sau đây C (cacbon) có tính oxi hóa?
A. C + 2CuO 2Cu + CO2. B. 3C + 4Al Al4C3.
C. C + H2O CO + H2. D. C + O2 CO2.
Câu 19: Dung dịch HNO3 0,001 M có pH là
A. 2. B.
 
Gửi ý kiến